Velkomstdag for jenter

Denne velkomstdagen gjelder for deg som begynner på:

Årsstudium:
Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)
Teknologidesign og ledelse

3-årig bachelor:
Digital infrastruktur og cybersikkerhet
Programmering
Teknologidesign og ledelse

3-årig ingeniørutdanning:
Byggingeniør
Dataingeniør
Elektroingeniør
Ingeniør Fornybar energi
Geomatikkingeniør
Maskiningeniør

Om Velkomstdagen

 

 

Tegning av grafisk symbol i rekrutteringskampanjen til NTNU