Karrierenettverk

Karrierenettverkene er samarbeidsprosjekt mellom Jenteprosjektet Ada og en rekke bedrifter innen næringslivet. Karrierenettverkene har til hensikt å fremme nettverksbygging mellom de kvinnelige studentene på studieprogrammene Matematiske fag, Informatikk, Datateknologi, Kommunikasjonsteknologi, Elektronisk systemdesign og innovasjon og Kybernetikk og robotikk og våre aktuelle bedrifter innen næringen. Jenteprosjektet Ada driver to karrierenettverk; ett for jenter på datateknologi, informatikk, kommunikasjonsteknologi og matematikk og ett annet for jenter på elektronisk systemdesign og innovasjon og kybernetikk og robotikk. Hver karrierenettverk har fire samlinger i året der studentene og representanter fra bedriftene møtes for faglig og sosialt påfyll, med nettverksbygging som hovedfokus.

Representantene fra bedriftene er vanligvis, men ikke alltid, kvinner, og mange av dem var selv studenter ved NTNU. På karrierenettverkssamlingene får studentene anledning til å skaffe seg kontakter innen bransjen, og de får verdifull informasjon om karrieremuligheter og hvilken arbeidsdag som venter dem når de er ferdige med studiene.

For bedriftene er Karrierenettverkene en effektiv måte å komme i kontakt med potensielle arbeidstakere på. Mange av jentene som har deltatt, har fått sin første jobb som et direkte resultat av kontakter som ble knyttet i Karrierenettverket.

Med karrierenettverket ønsker vi å:

  • motivere og inspirere studentene til å fullføre studiene
  • fremme nettverksbygging
  • overføre erfaringer fra mentorene til studentene
  • bevisstgjøre studenter på jobb- og karrieremuligheter
  • gi råd og tips om jobbsøkerprosessen
  • skape en sosial møteplass for jenter med forskjellig faglig bakgrunn og kompetanse

I praksis bygges nettverket ved at Jenteprosjektet Ada arrangerer samlinger i samarbeid med bedriftene. For hvert av karrierenettverkene arrangerer vi tre karrierenettverksamlinger på NTNU i Trondheim, mens den fjerde finner sted i Oslo.

Se bilder fra et karrierenettverkstreff i 2014

To karrierenettverk

Jenteprosjektet Ada har siden tidlig 1990-tallet hatt et karrierenettverk for de kvinnelige studentene på Datateknologi/Datateknikk, Informatikk og Kommunikasjonsteknologi. I 2014 etablerte vi også et karrierenettverk for de kvinnelige studentene på Kybernetikk og robotikk og Elektronisk systemdesign og innovasjon. Hvert Karrierenettverk har 4 samlinger i året, 3 i Trondheim og ett i Oslo.

Er du bedrift og ønsker å samarbeide med Jenteprosjektet Ada, ta kontakt med oss på ada@idi.ntnu.no

Bedrifter i våre karrierenettverk er:

 

Samarbeidspartnere i næringslivet