Arrangementer

Kalenderen blir oppdatert underveis og nye arrangement vil bli lagt til. Med forbehold om at datoer kan endres.

 

Våren 2018

Dato Arrangement Arrangeres for
29. januar  Kick Off  Alle
7 – 9. februar Oslotur Førsteklassinger
13. februar Bedriftsbesøk i Trondheim Alle
15 – 16. februar Jentedagen Jenter fra videregående skole
21. februar CodeHub med Netlight Alle
27 – 28. februar Workshop med Omega Verksted Alle
7. mars DigIT Alle
8. mars Kvinnedagen Alle
19 – 20. mars Karrierenettverk Alle
9 – 10. april Teknologidagen Elever fra videregående skole
10. april CodeHub med Knowit Alle
17. april Smoothie Battle Alle
22. mai Grilling i Høgskoleparken Alle

 

Høsten 2017

Dato Arrangement Arrangeres for
13. august Velkomstdag – 5-årig master Førsteklassinger
Ubestemt Velkomstdag – 2-årig master Fjerdeklassinger
20. august Pizza i Tyholttårnet Førsteklassinger
4. og 5. september Karrierenettverk Alle
18. september Besøk på Nidar sjokoladefabrikk Alle
21. september CodeHub med Capgemini Alle
28. september 20-årsjubileum Alle
1. oktober Skogstur Alle
30. oktober CodeHub med Acando Alle
5 – 7. november Teknologicamp Jenter fra videregående skole
9. november Spillkveld Alle
Mot semesterslutt Julefilm Alle