Arrangementer

Kalenderen blir oppdatert underveis og nye arrangement vil bli lagt til. Med forbehold om at datoer kan endres.

Høsten 2017

Dato Arrangement Arrangeres for
13. august Velkomstdag – 5-årig master Førsteklassinger
Ubestemt Velkomstdag – 2-årig master Fjerdeklassinger
20. august Pizza i Tyholttårnet Førsteklassinger
4. og 5. september Karrierenettverk Alle
18. september Besøk på Nidar sjokoladefabrikk Alle
21. september CodeHub med Capgemini Alle
28. september 20-årsjubileum Alle
1. oktober Skogstur Alle
30. oktober CodeHub med Acando Alle
5 – 7. november Teknologicamp Jenter fra videregående skole
9. november Spillkveld Alle
Mot semesterslutt Julefilm Alle
 

Våren 2017

Dato Arrangement Arrangeres for
26. januar  Kick Off  – Bingo Alle
2 – 3. februar Jentedagen Jenter fra videregående skole
8 – 10. februar Oslotur Førsteklassinger
16. februar CodeHub med Visma Alle
21. februar Bedriftsbesøk i Trondheim Alle
1. mars PhD-fest Alle
8. mars Kvinnedagen Alle
23. mars Workshop med Omega Verksted Alle
27 – 28. mars Karrierenettverk Alle
4. april CodeHub med Sopra Steria Alle
27 – 28. april Teknologidagen Elever fra videregående skole