Om Jenteprosjektet Ada

Om Jenteprosjektet Ada

Fra Velkomstdag for nye jenter, 2014Jenteprosjektet Ada er et prosjekt ved NTNU som har som mål å bidra til at det utdannes flere kvinnelige sivilingeniører og mastergradskandidater fra Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE-fakultetet) ved NTNU.

Prosjektet inkluderer studieretningene datateknologi, elektronisk systemdesign, informatikk, kommunikasjonsteknologi, matematiske fag og kybernetikk og robotikk.

Ada jobber mot dette målet på to måter: ved hjelp av markedsføring, slik at flere jenter søker seg til studiene, og ved å bidra til at de studentene som begynner på et av våre studier fullfører.

Jenteprosjektet Adas visjon

Å gjøre oss selv overflødig!

Rekrutteringsarbeidet

For å øke rekrutteringen av jenter, jobber Ada aktivt med informasjon om og markedsføring av studiene overfor jenter i videregående skoler. Teknologiuka og Jentekonferansen er to av Jenteprosjektet Adas viktigste rekrutteringstiltak. Jenter fra videregående skoler over hele landet inviteres til Trondheim for å få informasjon om studiene, Trondheim som studieby og for å bli kjent med NTNU. Deltagerne får  dekket alle utgifter til reise og opphold.

Les mer om Teknologiuka og Jentekonferansen.

Aktiviteter for studentene

På Rockheim, fra Velkomstdag for nye jenterAda arrangerer ulike faglige og sosiale tilstelninger gjennom hele semesteret. Disse aktivitetene bidrar til å øke trivselen blant jentene, og hjelper dem til å skaffe seg et godt nettverk, både sosialt og faglig, noe som igjen øker sjansene for at så mange som mulig fullfører studiene. Jenteprosjektet Ada driver også Cybele, som er jentenes egen datasal. Denne datasalen er forbeholdt jentene ved IE-fakultetet. I tillegg driver vi Kammerset som er et grupperom for jentene på Kybernetikk og robotikk og Elektronisk systemdesign.

Jenteprosjektet Ada samarbeider tett med bedrifter og personer fra næringslivet. Kontakten med næringslivet bidrar til at jentene får et nettverk fra næringslivet allerede mens de studerer, noe som for det første gjør det mer fristende å fullføre studiene og for det andre er en stor fordel når man skal søke på sin første jobb og sommerjobb. For næringslivet er dette samarbeidet også verdifullt på mange plan: bedriftene får førstehånds kjennskap både til hva som skjer i studentmiljøene og får samtidig mulighet til å møte fremtidige arbeidstakere.

Karrierenettverket er et viktig ledd i vårt bedriftssamarbeid. 18 bedrifter inviteres hvert år til å delta i Karrierenettverket for en symbolsk deltakeravgift. Denne brukes til å dekke utgiftene til de fire nettverkssamlingene vi avholder hvert år. På nettverks­samlingene møtes studenter og mentorer til faglig og sosialt samvær, og disse samlingene er det viktigste, faste bidraget til nettverksbyggingen med næringslivet.

Budsjett og organisering

Spillkveld på jentedatasalen CybeleProsjektet drives av en fast ansatt prosjektleder og 11 studenter i deltidsstillinger. Prosjektet har et budsjett på omtrent 2 millioner kroner og finansieres av NTNUs likestillingsmidler, IE-fakultetet ved NTNU og av sponsormidler fra næringslivet.

Hva Ada ikke er

Jenter ved teknologi- og realfagsstudiene på NTNU står på ingen måte tilbake for guttene og trenger ingen særbehandling i forhold til det faglige. Jenteprosjektet Ada gir ikke spesialundervisning, ekstraundervisning eller annet som er ment å skulle lette selve studiearbeidet.

 

04 aug 2020