Derfor har vi et eget prosjekt for jenter

Hvorfor har vi et eget prosjekt bare for jenter?

NTNUs overordnede strategi er «Kunnskap for en bedre verden». Herunder ligger det å jobbe for mangfold og likestilling, både på studier og på arbeidsplasser.

Kunnskap om teknologi og realfag trengs for å møte morgendagens utfordringer. Det er viktig. Det er grunnlaget for vårt velferdssamfunn og velstandsutvikling, det bidrar til at vi kan kurere dødelige sykdommer, at vi kan produsere olje og gass, at vi har mobiltelefoner og datamaskiner, at vi kan løse miljø- og klimautfordringer. Det at vi viderefører teknologiske utviklinger fører til økt produktivitet som igjen fører til vekst og velferd.

Teknologien brukes av både kvinner og menn. Derfor må både kvinner og menn være med å utvikle den!

Teknologi-utdanning kan føre til yrker med mye makt og innflytelse på hvordan morgendagens teknologi skal se ut.  Yrkene er altfor innflytelsesrike til at de kun skal styres av menn.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi har lenge vært studier farget av en dominans av gutter. Jenteandelen har vært lav og er fremdeles for lav. Både studiemiljø og arbeidsmiljø blir bedre av at begge kjønn er representert, det vet vi både fra studentene, professorene og arbeidsmarkedet.

Derfor jobber vi i Jenteprosjektet Ada for at flere jenter skal starte å studere disse studiene og at en større andel av de som starter faktisk fullfører!

Er det urettferdig?

Er det ikke urettferdig at Jenteprosjektet Ada har en masse spennende og morsomme tilbud til bare jenter på disse studiene?  Selvsagt er det det. Det er veldig urettferdig. Men det som i hvert fall er urettferdig, er om bare guttene skal bestemme hvilken vei teknologien skal gå.

Men uansett er dette ikke et tilbud vi har for at jentene på datateknologi, kommunikasjonsteknologi, informatikk, matematikk, kybernetikk og robotikk og elektronisk systemdesign og innovasjon skal ha det ekstra hyggelig. Jenteprosjektet Ada, og våre tiltak, er kun virkemidler vi bruker for å gjøre det mer attraktivt for jenter å begynne å studere nettopp disse fagene og noe vi gjør for å få jentene til å fullføre studiene.

NTNU har et mål med Jenteprosjektet Ada: vi ønsker kjønnsbalanse på studiene og i arbeidslivet. Det er da vi får de beste resultatene. Det er da vi får kunnskap for en bedre verden.

Jenteprosjektet Ada sin visjon er å gjøre oss selv overflødige. Det ble vi også på sivilingeniørutdanningen Energi og miljø, og i februar 2014 ble jentene på «Energi og miljø» ekskludert fra Jenteprosjektet Ada. Det feiret vi med kake!

EMIL-kake