Likevektprogrammet Curie i Trondheim

Studenter av begge kjønn som studerer i et auditorium. Foto

Likevektprogrammet Curie skal bidra til å utvikle et godt læringsmiljø med god kjønnsbalanse

Likevektprogrammet Curie i Trondheim

Likevektprogrammet Curie skal bidra til å utvikle et godt læringsmiljø med god kjønnsbalanse

Målet med Likevektprogrammet Curie (LC) er at du som student ved NV-fakultetet skal trives og mestre studiene dine. Samtidig er et av delmålene i Likevektprogrammet Curie å øke andelen kvinner og menn på studier hvor disse er underrepresentert.

Likevektprogrammet Curie er under utvikling og aktivitetene har i 2017/2018 primært vært knyttet til kjønnsbalanse i studieprogram hvor kvinner er underrepresentert.

Velkomstdag for nye studenter

Semesterstart august 2019

Velkomstdag for nye studenter

Før immatrikulering og offisiell studiestart inviterer Fakultet for naturvitenskap til velkomstdag for nye studenter. Tid, sted, program og påmelding blir lagt ut når vi nærmer oss   studiestart i august 2019. I august 2018 arrangerte vi velkomstdag for jenter der jenter fra samme studieprogram møttes og ble kjent. Her fikk de informasjon om de ulike tilbudene som NTNU har til jentene på studiene og de fikk en snikktitt på campus, før det brakte løs for alvor. Dette var et tilbud til jenter ved studier hvor NTNU jobber spesifikt med å øke kvinneandelen.

For 2019 jobber vi også med å få til egne velkomstdager for gutter på studieprogram der gutter er underrepresentert.


 

Curie skal bidra til god kjønnsbalanse

Om Likevektsprogrammet Curie

Bidrar til kjønnsbalanse

I Likevektprogrammet Curie arbeider vi med å øke andelen kvinner som gjennomfører studier hvor disse er underrepresentert, herunder fysikk og matematikk, nanoteknologi, materialteknologi, bachelor i fysikk, bachelor i olje og gassteknologi, bachelor i materialteknologi.

Vi jobber også med å øke andelen menn som gjennomfører studieprogram hvor disse er underrepresentert, herunder bioingeniør, bioteknologi, biologi, industriell kjemi og bioteknologi

Vi legger tilrette for at spredt alderssammensetning er en ressurs i læringsmiljøet, samt at internasjonale studenter fort finner seg til rette og bidrar positivt i studiemiljøet

 

 

Jenteuke og guttedag

Aktiviteter for 2018/19

Jenteuke og guttedag

Likevektprogrammet Curie er under utvikling for tiden og aktivitetene har i 2017/2018 har primært vært knyttet til kjønnsbalanse i studieprogram hvor kvinner er underrepresentert. Fremover vil vi starte opp aktiviteter på flere andre studieprogram etter behov. I tillegg til aktiviteter på studieprogrammene jobber vi også med ulike arrangementer rettet mot både jenter og gutter. 4. - 7. november er vi med på "Teknologiuke for jenter" der vi  inviterer 400 jenter til et besøk på NTNU i Trondheim for å lære mer om våre studieprogram innenfor teknologi og naturvitenskap. I februar 2019 er vi med på "Guttedagen", når den for første gang arrangeres på NTNU.

 

Våre arrangementer

Fra nano til olje og gass

Studieprogram med i LC

Fra nano til olje og gass

For jenter jobber vi med nettverksbygging for å skape bra studiemiljø på følgende studieprogram:

Fysikk bachelor 
Nanoteknologi sivilingeniør
Fysikk og matematikk sivilingeniør
Materialteknologi sivilingeniør
Materialteknologi bachelor/ingeniør
Olje og gassteknologi bachelor/ingeniør