To studenter som sitter ved en datamaskin og samarbeider

Jenteprosjektet Ada bidrar til å rekruttere, motivere og utdanne jenter til IKT-bransjen

Jenteprosjektet Ada jobber med trivsel og motivasjon gjennom hele utdanningen og tilbyr et karrierenettverk som gir spennende muligheter gjennom endt utdannelse.

Vi ønsker å se flere jenter med mastergrad i matematikk, informatikk, kybernetikk og robotikk, elektronisk systemdesign og innovasjon, datateknologi og kommunikasjonsteknologi.

Derfor har vi et eget prosjekt for jenter.

Ny student til høsten?

 
 

"Hva er jenteprosjektet Ada"

Kontakt oss på ada@idi.ntnu.no

For jenter 13-19 år

Bilde av jente som har loddet NTNU

Teknologicamp

5. - 7. november 2017 inviterte vi 180 jenter til et 3-dagers besøk på NTNU for å lære mer om IKT-studiene.

Jentedagen

15. – 16. februar 2018 inviterte NTNU 250 jenter til Jentedagen. På Jentedagen får du møte mange teknologistudier og realfagsstudier ved NTNU.

Teknologidagen

På Teknologidagen inviterer NTNU 250 gutter og jenter fra hele landet til å bli bedre kjent med IKT-studier ved NTNU.

Karriere

Lunch hos Silicon Labs

Karrierenettverk

I samarbeid med bedrifter arrangerer vi karrierenettverk; ett for Informatikk, Datateknologi og Kommunikasjonsteknologi, og ett for Kybernetikk og robotikk, Matematikk og Elektronisk systemdesign og innovasjon.

Vi arrangerer fire samlinger i året hvor studenter og representanter fra bedriftene møtes for faglig og sosialt påfyll. Målet er å fremme nettverksbygging mellom jentene ved studiene og aktuelle bedrifter innen næringslivet.

Aktiviteter

På Rockheim.

Codehub

CodeHub er en meet-up for kvinnelige teknologistudenter ved NTNU som vil lære mer om IT og programmering.

Datasaler for jenter

Jenteprosjektet Ada gir deg også tilgang til Cybele og Kammerset som er egne rom forbeholdt jenter.

Fotballag for jenter

NTNU har et eget fotballag kun for jenter som heter Datakameratene. Som NTNU-student har du også mulighet til å bli medlem av NTNUI som er Norges største idrettsklubb.

Våre arrangementer

Studiemiljø

Jenter rundt en pc

Velkomstdagen

I starten av hvert semester inviterer vi nye kvinnelige studenter til en dag på NTNU der jenter kan bli kjent før studiestart.

Vi jobber med nettverksbygging for å skape bra studiemiljø på følgende studieprogram: 

 

Samarbeidspartnere i næringslivet


Internasjonalt samarbeid