To studenter som sitter ved en datamaskin og samarbeider

Jenteprosjektet Ada bidrar til å rekruttere, motivere og utdanne jenter til IKT-bransjen

Jenteprosjektet Ada jobber med trivsel og motivasjon gjennom hele utdanningen og tilbyr et karrierenettverk som gir spennende muligheter gjennom endt utdannelse.

Vi ønsker å se flere jenter med mastergrad i matematikk, informatikk, kybernetikk og robotikk, elektronisk systemdesign og innovasjon, datateknologi og kommunikasjonsteknologi.

Derfor har vi et eget prosjekt for jenter.

Ny student til høsten?

 
 

"Hva er jenteprosjektet Ada"

Kontakt oss på ada@idi.ntnu.no

For jenter 14-19 år

Bilde av jente som har loddet NTNU

Teknologiuka for jenter

6. - 8. november 2019 inviterte vi 450 jenter til et 3-dagers besøk på NTNU for å lære mer om IKT-studiene.

Jentekonferansen

I februar 2020 inviteres 350 jenter i 9. og 10. trinn og VGS i Trøndelag til Jentekonferansen på NTNU. Her blir du inspirert og motivert til å velge en teknologiutdanning.

Teknologidagene

På Teknologidagene inviterer NTNU 250 gutter og jenter fra hele landet til å bli bedre kjent med IKT-studier ved NTNU.

Karriere

Lunch hos Silicon Labs

Karrierenettverk

I samarbeid med bedrifter arrangerer vi to karrierenettverk. Karrierenettverk for:

  • Informatikk, Datateknologi og Kommunikasjonsteknologi
  • Kybernetikk og robotikk, Matematikk og Elektronisk systemdesign og innovasjon

Hvert nettverk arrangerer fire samlinger i året – tre i Trondheim og Osloturen – for at studentene og bedriftene skal bli bedre kjent.

PhD party

For å inspirere og motivere flere kvinner til å ta en doktorgrad inviterer vi til PhD party. 

Aktiviteter

På Rockheim.

Codehub

CodeHub er en meet-up for kvinnelige teknologistudenter ved NTNU som vil lære mer om IT og programmering.

Datasal for jenter

Jenteprosjektet Ada gir deg også tilgang til Kammerset som er eget rom forbeholdt jenter.

Fotballag for jenter

NTNU har et eget fotballag kun for jenter som heter Datakameratene. Som NTNU-student har du også mulighet til å bli medlem av NTNUI som er Norges største idrettsklubb.

Våre arrangementer

Studiemiljø

Jenter rundt en pc

Velkomstdagen

I starten av hvert semester inviterer vi nye kvinnelige studenter til en dag på NTNU der jenter kan bli kjent før studiestart.

Vi jobber med nettverksbygging for å skape bra studiemiljø på følgende studieprogram: 

 

Samarbeidspartnere i næringslivet

Er du bedrift og ønsker å samarbeide med Jenteprosjektet Ada, ta kontakt med oss på ada@idi.ntnu.no


Internasjonalt samarbeid