NTNU i Japan

Kart: NTNU i Trondheim, Gjøvik, Ålesund, Brussel, Japan

For å styrke samarbeidet om forskning og høyere utdanning med Japan, har NTNU og Universitetet i Bergen (UiB) i fellesskap inngått en samarbeidsavtale med Innovasjon Norge i Tokyo. Avtalen innebærer ansettelse av en rådgiver ved Innovasjon Norges Tokyokontor som skal bistå universitetene i å videreutvikle samarbeidet med japanske fagmiljøer og institusjoner.


Hvorfor det er lurt å dra til Japan

Video: Hvorfor er det lurt å dra til Japan som forsker eller student – og hva kan japanere kan lære av Norge? Det får du vite av Hiroshi Matsumoto, NTNUs mann i Japan, og Svein Grandum ved Innovasjon Norge i Japan.


Spennende intervju med student Josse Klev som holder på med et femårig stipendprogram ved universitetet i Osaka, sørøst for Kyoto i Japan.


Seks tips for suksess i Japan

Video: Bedriftsleder, student, forsker eller turist i Japan? Hiroshi Matsumoto gir deg seks tips til suksess.


Hva skjer

Fremragende forskere i et land av eldre. Reportasje i Universitetsavisa (25.10.16) som har møtt NTNUs mann i Japan og besøkt universiteter i Kyoto og Tokyo.

Alle saker om Japan i NTNU og SINTEFs forskningsmagasin Gemini.no.

Student- og stipendiatmobilitet mellom NTNU og Japan. Presentasjoner fra seminar 7. september 2016.

NTNU-professor Odilio Alves-Filho mottok japansk forskerpris for sin bok om miljøvennlig tørking ved hjelp av varmepumper.

Dypdykk i Tokyo (blogg). Tredjeklassen ved Produktutvikling og Produksjon, NTNU, har vært på ekskursjon i Japan. Studentene besøkte industribedrifter og fikk bedre innsikt i japansk industrinæring.

Norge og Japan signerer avtale om forskning på aluminium:

Arktis er viktig for både Norge og Japan (Gemini.no)

KIFEE har fått INTPART-støtte og setter i gang tilsvarende aktiviteter med partnerinstitusjoner i Japan innen KIFEE-nettverket.


Kontakt

Hiroshi Matsumoto, rådgiver for forskning, teknologi og høyere utdanning, NTNU og UiB i Japan:
Epost: hiroshi.matsumoto@innovationnorway.no
Mobil: +81-80-3170-3391

Nina Sindre, internasjonal koordinator NTNU


Hiroshi Matsumoto: – Vil styrke NTNUs samarbeid med Japan

Hiroshi Matsumoto

NTNU og UiB har etablert en felles rådgiverstilling i Japan for forskning, teknologi og høyere utdanning. Hiroshi Matsumoto er tilsatt fra 1. april 2016. Stillingen er lagt til Innovasjon Norge og Norges ambassade i Tokyo,

Hiroshi Matsumoto vil styrke NTNUs samarbeid med partnere i Japan, gi oss råd og informasjon om japanske institusjoner, skape møtearenaer for forskere, studenter og ledelse, legge til rette for studentutveksling og knytte forskning og utdanning til næringslivet. Matsumoto er jevnlig hos NTNU i Norge.

Hiroshi Matsumoto har bakgrunn som forsker på plasmafysikk og kjernefysikk. Han har bred erfaring fra internasjonale forskningsprosjekter, herunder samarbeid mellom USA og Japan og mellom EU og Japan. Matsumoto har bodd og jobbet utenfor Japan i 17 år, mesteparten av tiden i Frankrike. Hiroshi Matsumoto har et stort nettverk i japanske forskningsinstitusjoner, og har de siste par årene vært Japans koordinator for deltakelse i Horisont 2020.

Intervju med Hiroshi Matsumoto i Gemini.no (31.03.16)


NTNUs ansatte og studenter

Ansatte: Praktisk informasjon om å reise til Japan vil komme (Innsida).

Studenter: Finn informasjon om å studere i Japan (Innsida).