Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Organisasjons- og budsjettkomiteen

Organisasjons- og budsjettkomiteen er et rådgivende organ for dekanus innen sitt område. Fokusområdene er:

 • Strategisk personalplan
 • Tydeliggjøring av roller og funksjoner på ulike nivåer
 • Legge til rette for at organisasjonen har nødvendig infrastruktur
 • Prinsipper for langtidsbudsjett
 • Prinsipper for årlige budsjetter
 • Prinsipper for inntektsfordelingsmodell ved fakultetet
 • Utvikling og opplæring av medarbeidere og ledere ved IVT
 • Årshjul
 • Sikre medvirkning
 • Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen
 • Prinsipper for ivaretakelse av HMS

Sammensetning

Navn

Rolle / stilling

Organisasjon

Ingvald Strømmen (leder)

Dekanus

IVT-fakultetet

Anne Rossvoll

Fakultetsdirektør

IVT-fakultetet

Kristin Dæhli Seksjonsleder IVT-fakultetet

Olav Bolland

Instituttleder

EPT

Hege Fossland

Kontorsjef

IPM

Stig E. Holiløkk Controller IVT-fakultetet
Helge M. Garberg Seksjonsleder IVT-fakultetet

Morten Grønli

Laboratori

EPT

Arild Clausen Professor KT
Astrid E. Hansen Kontorsjef IMT

 

Wed, 05 Mar 2014 14:24:27 +0100

Sakspapirer

Organisasjons- og budsjettkomiteen
ePhorte møtebok