Skal du publisere forskningsresultater eller arrangere fagkonferanse?

 

Skal du publisere forskningsresultater eller arrangere fagkonferanse?

IVT- fakultetet har inngått en samarbeidsavtale med Akademika Forlag om publisering av forskningsresultater i bokform.

IVT ønsker at avtalen skal fremme vitenskapelig publisering fra våre fagmiljøer av høy kvalitet i godkjente kanaler, samt å bidra til at forskningen som utføres ved IVT, blir synlig i det internasjonale forskningssamfunnet.

Gjennom avtalen har IVT tilgang til en publiseringskanal hvor vi kan utgi:

  • Forskningsresultater i bokform (antologi eller monografi)
  • Konferansedokumentasjon (proceedings/preprints) fra vitenskapelige konferanser

Det er et krav at det skal være fagfellevurdering for å sikre vitenskapelig kvalitet.

Forskningsresultater som publiseres kan være rapporter med resultater fra gjennomførte forskningsprosjekter, videreføring av forskning fra doktorgradsarbeider og lignende. Der NTNU er arrangør av konferanser eller våre ansatte deltar i arrangement av konferanser i utlandet, gir avtalen en mulighet til å få utgitt en konferansedokumentasjon.

Vi har etablert en internasjonal Engineering Series for denne publiseringen. Forsknings­arbeider eller konferansedokumentasjon kan utgis som en del av denne serien og vil da gi publiseringspoeng etter retningslinjene for tidsskriftsartikler (serien har et ISSN-nummer). Det er utarbeidet en egen profil for forsiden på publikasjoner som inngår i Engineering Series. Denne tydeliggjør IVT som innholdsleverandør og vil således bidra til vår eksterne profilering. Serien er også åpen for publikasjoner som kommer fra andre enn IVT.

Samarbeidet med Akademika Forlag omfatter også læremidler og annen formidling, men disse gir ikke publikasjonspoeng.

Hos Akademika Forlag står det beskrevet hvordan du skal gå frem som forfatter av ny publikasjon i serien. Du finner også lenker til de nødvendige skjemaene. For å benytte Engineering Series må du fylle ut et skjema med forslag til ny bok. For bok som skal publisere forskningsresultater krever vi en detaljert disposisjon pluss et par prøvekapitler. Dette vil vi benytte som grunnlag for en fagfellevurdering, og på bakgrunn av dette vil det bli besluttet om arbeidet kan utgis som en del av Engineering Series eller ikke. Denne beslutningen tas av et redaksjonsråd som er oppnevnt i henhold til samarbeidsavtalen med Akademika Forlag. For konferansedokumentasjon må vi ha en god beskrivelse av hvordan fagfellevurdering er tenkt ivaretatt.

Kostnader vil påløpe i forbindelse med publikasjonen. Akademika Forlag gjør kostnadsberegninger før utgivelser. 

  • Kostnader ved utgivelse av konferanseproceedings dekkes av konferansen.
  • For utgivelse av antologi eller monografi kan det søkes om publiseringsstøtte fra fakultetet.

 

akademika forlag

 


Eksempel på omslag

Last ned som pdf (0,3 MB)

Eksempel på omslag

Eksempel på omslag - bakside