Sanselaboratoriet

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming

Sanselaboratoriet

Sanselaboratoriet

Sanselaboratoriet bedriver forskning på problemstillinger knyttet til syn og hørsel – i relasjon til prinsippene for universell utforming. Laben er designet slik at både visuelle og auditive eksperimenter kan gjennomføres under ulike forhold. For eksempel, det er fullt mulig å simulere utendørs lys innendørs ved å øke lysinnstillingene til dagslys. Dette oppsettet gjør det mulig å enkelt endre forholdene, som igjen fasiliterer de komparative aspektene: likheter og ulikheter hos mennesket – i motsetning til f.eks. feltforsking.

Person som sitter i stol foran en skjerm

Eksempler på utstyr i laboratoriet

 • Div. lys (dvs. luxmeter, luminansmeter, fargemåler, spektrometer, fargetemperatur)
 • Dimbart taklys – både direkterettet og diffusert – som kan varieres fra 0 til 20.000 lux, og i tillegg kan fargetemperaturen endres kontinuerlig mellom 3000 og 6500 Kelvin
 • Gardiner som raskt kan endre veggenes refleksjonsfaktor til h.h.v. 0, 20, 40, 60, 80 og 86 %
 • Mobile lyskastere som benyttes ved testing av munnavlesning, o.l.
 • Visualiseringsverktøy som muliggjør å bevege seg virtuelt i rommet (merk at dette er viktig ved vurdering av forflytting og manøvrering med rullestol) 
 • Div. store, høyoppløste skjermer og datautstyr som virkeliggjør de ulike scenarioene for svaksynte
 • Optometri (dvs. visus, synsfeltstørrelse, kontrastfølsomhet)
 • Eyetracker som måler øyebevegelser
 • Avansert høyttalersystem som kan simulere ulike lydforhold
 • Lydabsorberende gardiner og plater som kan endre rommets akustiske egenskaper

Eksempler på forsøk som kan gjennomføres i laboratoriet

 • Varselsmerking og skilting
 • Informasjonstavler og informasjonssystemer
 • Fargesynkartlegging
 • Oppfattelseshastighet og gjenkjennelse relatert til lys, farger og kontraster 
 • Lyssystemer
 • Displayer og automater
 • Hjelpemidler
 • Taleoppfattelse
 • Munnavlesing