Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Om instituttet

Instituttet har en bachelor- og masterutdanninger og forskningsprosjekter som skal bidra til løsninger av den mest sentrale globale samfunnsutfordringen; utvikling av bærekraftige løsninger i industri og samfunn. Prosjektene inkluderer forskning om moderne industriprosesser med bruk av nye og resirkulerte materialer, nye teknologiske løsninger som Industri 4.0, fleksibel vareproduksjon og anvendelse av nye organisasjonsformer og forretningsmodeller.

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk har et godt samarbeid med regionale og nasjonale industriklynger og næringsliv. Spydspissen her er Raufoss-klyngen (NCE Raufoss) samt Sintef Raufoss Manufacturing (SRM). Samarbeid med NTNU, SRM og om lag 15 bedrifter ved Raufoss i regi av Senter for forskningsbasert innovasjon "SFI Manufacturing", er en sentral og prioritert aktivitet i instituttet.

Organisering:

Instituttet har fire faggrupper: bygg, maskin, geomatikk og fornybar energi.

Utdanning

En sentral prioritering i instituttet er studier som bidrar til en utvikling av et mer bærekraftig bygd miljø. Prioriteringen inkluderer løsninger for effektiv bruk av digital informasjon, eksempelvis BIM, GIS og ulike analyse‐, optimerings‐ og beslutningsmodeller, som bidrar til mer bærekraftige bygninger, infrastruktur og bygd miljø.

Forskning

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk er forskningsaktivitet som dekker et bredt spekter av vareproduksjonsteknologier. Gå til instituttets forskningsside for mer informasjon.

Ressurser

Samarbeidsavtaler, tilgjengelig utstyr og programpakker ved instituttet.

 

Ledergruppe

Instituttleder: Torbjørn Skogsrød

Nestleder for utdanning: 
Fred Johansen

Nestleder for forskning:
Kristian Martinsen

Faggruppeleder bygg/geomatikk:
Astrid Stadheim

Faggruppeleder maskin/fornybar energi:
Iver Jensen