Norsk forskningslaboratorium for universell utforming

Om forskningslaboratoriet

Satsning på universell utforming

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming er et unikt laboratorium for eksperimentelle studier på forholdet mellom mennesker og det bygde miljø. Den faste staben ved laboratoriet er 5 vitenskapelige ansatte, mens det totalt er 42 vitenskapelige ansatte som arbeider med universell utforming på ulike områder ved NTNU i Gjøvik.

Fagkompetansen spenner over disse områdene:

 • Medisin og helse
 • Psykologi (spesielt persepsjonspsykologi)
 • Barn med ervervede hjerneskader (samarbeid med bla. Statped, dvs. Statlig spesialpedagogisk tjeneste)
 • Samfunnsvitenskap
 • Økonomi
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
 • Smarthusteknologi
 • GIS / GPS / IPS
 • Bygningsteknologi
 • BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)
 • Arkitektur / Industridesign / Brukersentrert design
 • Web-, display- og skiltdesign
 • Sikkerhet (adgangskontroller)
 • Spillutvikling relatert til fysisk og kognitiv trening
 • Film- og videoteknologi
 • Nettpedagogikk

Prosjekter

 • Nersveen, J. Universal design and impaired vision (stipendiat)
 • Nersveen, J. Research on visual conditions on self-service ticket machines, large information screens and orientation signs at NSB and Jernbaneverket (oppdragsgiver NBF)
 • Nersveen, J. and Olsen H.P. Research on space requirements for wheelchair and walker-use when ascending corridors and doors in buildings with requirements for universal design (oppdragsgiver DiBK)
 • Refsvik, K.A. and Nersveen, J. Development of methodology on simulation of eye and hearing disease on films
 • Refsvik, K.A. and Nersveen, J. Film production of education situations in ground schools for schools child with visual and hearing impairment
 • Nersveen, J. Research on Handrail highs in ramps, slippery in ramps for availability for wheel chair and walker users (oppdragsgiver DiBK)
 • Nersveen, J. Method description for carrying out laboratory tests with people with different disabilities (oppdragsgiver DiBK)
 • Hardeberg, J.Y. Development of simulator of eye disease (oppdragsgiver NBF)
 • Nersveen, J. Johansen, E.A. Large scale research on readability of printed text for people with visual impairment

Bidragsytere og sponsorer

Følgende samarbeidspartnere og bidragsytere har bidratt til etablering av laboratoriet gjennom årene. Det er viktig å merke seg at de ikke har noen innflytelse på verken forskningsmetodikk eller resultatet selv.

Offentlige bidragsytere:

 • Husbanken
 • NAV Hjelpemiddelsentral Oppland
 • Oppland fylke
 • Hedmark fylke

Sponsorer:

 • YIT AS
 • Kinnarps AS
 • Glamox Luxo Lighting AS
 • Montér AS
 • Toten bygg og anlegg AS
 • Tess AS
 • Topro AS
 • AV Design AS
 • Betonmast AS
 • Hunndalen Mur & Flis AS
 • Gudbrandsdal steinindustri AS

 

Vår visjon

«Vår visjon er å utvikle fremtidige produkter og tjenester, bygninger, innendørs og utendørs miljøer – basert på bla. de ulike brukergruppenes behov og gjennom en omfattende serie tester.»