Norsk forskningslaboratorium for universell utforming

Universell utforming

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming

Norsk forskingslaboratorium for universell utforming ble åpnet i 2010 og er per i dag det største av sitt slag i Europa. Her forskes det på alle forhold knyttet til syn, hørsel og mobilitet i forbindelse med bygg, uteområder, transport og design.

Resultatene bidrar til kunnskapsbasen på fagområdet Universell Utforming, dvs.:

....utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. (FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne, 2006)

Universell utforming er derfor en vesentlig komponent for bærekraftig liv og sosial utvikling i samfunnet.

Tilgjengelighet for alle

Da den norske regjeringen, ved Barne- og likestillingsdepartementet, publiserte en handlingsplan i 2009 med mål om at Norge skulle være universelt utformet – og tilgjengelig for alle – innen 2025, sto laboratoriet på trappene et år senere med bla. et sanselaboratorium for syn og hørsel, et fullskalalaboratorium for bygging og testing i målestokk 1:1, verksted, 3D printer for produksjon av prototyper, og undervisningsrom. Til sammen gjør disse fasilitetene det mulig å drive forskning og undervisning på et praktisk nivå, i tillegg til det teoretiske.

Totalt 42 vitenskapelige ansatte ved NTNU i Gjøvik er koblet til laboratoriet – alle med faglig relevans til universell utforming. Disse er fordelt på professorer, førsteamanuenser/førstelektorer, høgskolelektorer og laboratorieingeniører; og i tillegg hentes det inn ekstern ekspertise, dersom det er behov for det. Denne tverrdisiplinære forskningen gjør at ressurser fra faget helse og sosial, design/arkitektur, byggteknologi, IKT/smarthusteknologi, samfunnsvitenskap, medieteknologi, osv. jobber mot samme mål: et universelt utformet samfunn.

Kontakt

Besøksadresse:
Mustad Næringspark, Raufossvegen 40, Gjøvik.

Kontaktpersoner:
Jonny Nersveen
Anne Britt Torkildsby

Vår visjon

«Vår visjon er å utvikle fremtidige produkter og tjenester, bygninger, innendørs og utendørs miljøer – basert på bla. de ulike brukergruppenes behov og gjennom en omfattende serie tester.»