Nasjonalt senter for forskning på vareproduksjon

Nasjonalt senter for forskning på vareproduksjon forsker på hvordan produksjon kan bidra til å løse sentrale samfunnsutfordringer. Samarbeid mellom forskningsmiljøene i Norge er viktig for Norges totale konkurransekraft. Vi er et tverrfaglig senter for vareproduksjon som skal koordinere forskningsinfrastruktur og styrke grunnforskning rettet mot produksjon i Norge.

Tema for senterets aktiviteter er blant annet:

 • Bærekraftige produkter og produksjonsprosesser
 • Nye forretningsmodeller
 • Digitalisering av produksjon
 • Industri 4.0.
 • Modellering
 • Simulering
 • Optimalisering
 • Teknologiledelse
 • Materialteknologi
 • Produktutvikling
   

Besøk vår senterside