Faggruppe Materialer og konstruksjoner

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Faggruppe Materialer og konstruksjoner

Gruppen fokuserer på forskning relatert til materialer og strukturer. Gruppen utdyper fremstilling, testing, karakterisering og modellering av ulike typer materialer som polymerer og kompositter, tømmer, betong, metaller og asfalt. Spesifikt omfatter gruppen en mangfoldig blanding av eksperter spesialisert på avansert materialteknologi for å oppnå en grønnere og smartere materialer og strukturer. 

Bilde av titanpulver og 3D print

Hovedområder for forskning

Naturlige, bio-baserte materialer, resirkulering og sirkulærøkonomisk tiltak er fokusområder i gruppen for å bidra til bærekraft.

Nanoteknologi og saksinnredning av materialer er også sentrale aktiviteter for å låse opp viktige materialegenskaper som termisk, mekanisk, elektrisk, etc., og gir multifunksjonalitet for å bringe digitalisering og intelligens i tekniske konstruksjoner.

Forskningen i denne gruppen bidrar vesentlig til å takle bærekraftutviklingsmålene (SDG) for å reversere globale klima- og miljøbehov, aktivt forsøke å gjøre en forandring for vår verden.

Nøkkelord: Tømmerkonstruksjon, strukturell design og analyse, kjemi, elektrokjemi, atomskala modellering, multiscale modellering, treplast, avanserte kompositter, resirkulert plast, termoelektriske materialer, strukturelle batterier, additivproduksjon, nanoaktiverte funksjoner, livscyklusvurdering, energi effektivitet, multifunksjonelle materialer, produksjonsteknologi, digitalisering, fiberforsterkede kompositter, polymerbaserte kompositter, strukturanalyse

Avanserte og bærekraftige kompositter

Avanserte og bærekraftige kompositter

Forskningsgruppe: Avanserte og bærekraftige kompositter

Kontaktperson: Sotirios Grammatikos

Nye materialer og prosesser er nødvendig for å takle dagens utfordringer og forberede vårt samfunn for fremtiden. Gruppen fokuserer på utvikling av bærekraftige kompositter med bruk av avanserte modelleringsverktøy. Det legges vekt på materialforskning fra nano til makronivå. Ulike bærekraftige materialer (for eksempel bio-baserte polymerer) ligger innenfor forskningsgruppens område sammen med innovative forskning på resirkulering av polymerer. De viktigste områdene i konkurranskraft sammenheng er material utvikling, dataanalyse og modellering, design og produksjon, ytelse og karakterisering.

person-portlet

Kontakt

Are Strandlie
Professor
are.strandlie@ntnu.no
61135239
41000699