Norsk forskningslaboratorium for universell utforming

Målinger

Forskningslaboratoriet har mulighet til å måle:

 • Lyd (desibel, lydgjennomgang, etterklangstid, trinnlyd, STIPA og STI)
 • Talegjenkjennelse
 • Lys (luxmeter, luminansmeter, fargemåler, spektrometer og fargetemperatur)
 • Oppfattelseshastighet og gjenkjennelse relatert til lys, farger og kontraster
 • Optometri (visus, synsfeltstørrelse og kontrastfølsomhet)
 • Vi har tilgang på audiografitjenester
 • Kraft (Newton)
 • Betjeningsvennlighet
 • Laseravstandsmålere og helningsmålere
 • Friksjonsmeter
 • Visualiseringsverktøy som muliggjør for bevegelse virtuelt i rommet (viktig ved vurdering av manøvrering av rullestol)
 • Adferd registres fra ulike synsvinkler med avansert filmutstyr
 • Hvordan vi går; støhet i gange registreres ved et antennesystem i golvet
 • Vi har tilgang på audiografitjenester