Fullskalalaboratoriet

Norsk forskningslaboratorium for universell utforming

Fullskalalaboratoriet

Fullskalalaboratoriet

Fullskalalaboratoriet gjør det mulig å sette teori ut i praksis. Laboratoriet er utstyrt med bygningselementer for alle typer bygninger og konstruksjoner. Dette eksperimentelle oppsettet gir en unik mulighet til å gjennomføre forsøk i full skala, både interiør- og eksteriørmessig. Det å drive forskning på det bygde miljø – med den betydningen fullskala produksjon har for forståelse og innsikt – er ikke bare fordelaktig i designprosessen, men hjelper også forskerne til å tenke kritisk vedrørende form, struktur, volum, funksjon, materiale og uttrykk som essensielle aspekter ved universell utforming. For eksempel, gir laboratoriet muligheten til å teste minimum bredde og maksimum bakkehøyde på rullestolramper ved å simulere ulike utendørs klima innendørs – en ordning som utvilsomt gjør randomiserte tester mer effektiv.

Rampe med helning

Eksempler på utstyr i laboratoriet

 • Tilstrekkelig plass til å bygge et 2-etasjes hus
 • Modulært vegg system som muliggjør rask rekonfigurering på stedet for å teste alternative strukturelle layouts
 • 12 m rampe – der stigningsforholdene kan endres mellom 1:8 til 1:20 – og med mulighet for å simulere ulike typer utendørsklimaer ved å erstatte materialet på dekke og stigning
 • Alle typer mobilitet hjelpemidler, f.eks., stokker, rullatorer, manuelle rullestoler, elektriske rullestoler, scootere, osv.
 • Laseravstandsmålere og helningsmålere
 • 8.000 m antennekabler nedstøpt i gulvet gir mulighet til å måle stødighet i gange
 • Stressmålere
 • Lyd (dvs. desibel, lydgjennomgang, etterklangstid, trinnlyd, STIPA og STI)
 • State-of-the-art visuelt utstyr, inkludert digitale stillbildekameraer, digital video og diverse programvare for redigering – alt for å lette dokumentasjonsprosessen
 • Vi har også tilgang på audiografitjenester

Eksempler på forsøk som kan gjennomføres i laboratoriet

 • Planløsninger
 • Orienterbarhet: visuell oppfattelse og forståelse
 • Tilgjengelighet
 • Sklisikkerhet
 • Innendørs posisjonssystemer
 • Heiser, løfteplattformer og trappeheiser
 • Trapper
 • Ramper
 • Korridorsystemer
 • Inngangspartier
 • Boliger opp til 2 etasjer
 • Klasserom
 • Store visuelle informasjonssystemer med betraktingsavstand inntil 50 m
 • Innredningselementer
 • Ledelinjer
 • Betjeningsvennlighet
 • Hjelpemidler
 • Kraft (dvs. måling av nødvendig trykk- og dra kraft hos mennesker for å f.eks. åpne en branndør)
 • Adferd (dvs. videokameraer som filmer testpersonens adferd; inkl. webkamera montert på hode)
 • Hvordan vi går (dvs. ganglag, støhet i gange, osv.)
 • Testing av betjeningsutstyr i kulde (ned mot -25 °C)