Faggruppe Energi og miljø

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Faggruppe Energi og miljø

Bilde av utstyr på laboratorium for fornybar energi

Hovedområder for forskning

I denne gruppen utfører vi forskning på fornybar energi med vekt på ulike aspekter av bioenergi og solenergi som dekker energisystemmodellering, energieffektivitetsanalyse av industrielle prosesser, biogassproduksjon, optimalisering og oppgradering, forgasning, fjernvarme, biomasseforsyningskjede og hybride energisystem bestående av ulike fornybare energiteknikker.

Vi har i tillegg utmerket kompetanse til å løse aktuelle problemer knyttet til klima og miljø. Vi bruker state-of-the-art modelleringsverktøy for å analysere de mest presserende og akutte problemene som omhandler energi og miljø, og se på andre relevante områder som karbonfiksering og fotavtrykk.

Mål og målsetninger

Gjennom vår forskning er hovedmålet vårt å bidra sterkt til en bærekraftig energiutvikling på regionalt og nasjonalt nivå i Norge som følger NTNUs kjerneforskningsstrategier. Vi har som mål å tilby nyskapende løsninger for å oppnå ressursoptimalisering og sirkulær økonomi innenfor kontekstutvikling av bærekraftig energi.

Studentprosjekter Fornybar energi

Studentprosjekter Fornybar energi

Våre studenter har anledning til å jobb med virkelige prosjekter innenfor fagområdet fornybar energi.

Et studentprosjekt har vært å skifte hele energikilde systemet på en bil, fra diesel til lokal biogass, i tillegg til å installere solcellepanel på taket for elektrisitet. Les mer om Rat Rod på prosjektets egen hjemmeside.

Bilde av en bil

person-portlet

Kontakt

Alemayehu Gebremedhin
Professor
alemayehu.gebremedhin@ntnu.no
61135174

Laboratorier

Laboratorier

Fornybar energi