Institutt for vareproduksjon og byggteknikk

Bærekraftig energi

Forskningsgruppen jobber i samarbeid med Eidsiva Bioenergi AS med bærekraftig energi og har hovedfokus på systemstudie, fornybar energi/bioenergi, forbrenning tørking, og emisjon.

 

Systemaspektet av tilbud og etterspørsel av energi har en viktig rolle, med hovedvekt på bruk av bioenergi og andre fornybare ressurser.

Målet med dette arbeidet er å bidra til at Innlandet blir bærekraftig for levering og bruk av energi gjennom forskning og utvikling.

Vi har ambisjoner om å gi utdanning som vil gi relevant kompetanse innen bærekraftig energi/bioenergi og energi generelt. Vi samarbeider med høgskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner i Norge og Sverige. Som resten av NTNU i Gjøvik har vi også fokus på et godt samarbeid med næringslivet.

Vi tilbyr studiet Bachelor i ingeniørfag - fornybar energi, samt kurs innenfor fornybar energi som EVU og valgemne bachelor og andre kurs på høyere nivå. Mer informasjon om dette finnes: 

 

Gruppen leder et stort prosjekt, HERD (Higher Education, Research and Development) Energi  der institusjoner fra Makedonia, Albania og Kosovo deltar. Målet med prosjektet er å bidra til økonomisk vekst og sosial utvikling gjennom samarbeid innen høyere utdanning og forskning innenfor energisektoren.