Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Informasjonsbrev nr. 2 - våren 2017

Lykke til med eksamensforberedelser

Informasjonen gjelder for de 5-årige masterprogrammene, de 2-årige norske masterprogrammene og bachelor og master i geologi.

Forbered deg til eksamen

Det nærmer seg eksamenstid og på eksamenssidene på Innsida finner du alt du må vite om eksamen; vurderingsmelding, tid og sted, tillatte hjelpemidler, sykdom på eksamen, klage og begrunnelse for karakter, utsatt eksamen («kont») med mer. Fristen for å registrere vurderingsmelding for utsatt eksamen er 9.juli.

Forbered deg til neste semester

Skaff deg oversikt over studieplan, emner og timeplan
I Studieplanen finner du oversikt over emnene du skal ha i neste semester. Her finner du også lenker til emnebeskrivelsene for hvert enkelt emne, hvor du blant annet finner informasjon om undervisningstidspunkt og eksamensdato. Vedtatt studieplan og emnebeskrivelser for 2017/2018 vil bli publisert i månedsskiftet mai-juni.

Registrer emner og studieretning/hovedprofil innen fristen!
Hvis du skal velge studieretning/hovedprofil før du går videre i studiet må du registrere valget i Studentweb innen 15. mai. Emnene for høsten må registreres innen de fristene som er oppgitt for ditt studieprogram.

Frist for undervisningsmelding til adgangsbegrensede emner til høsten er 1. juni.
Se mer informasjon om adgangsbegrensede emner på Innsida.

Har du spørsmål om undervisningsstart eller eksamensperiode?
Svar på dette, og andre viktige datoer for høstsemesteret finner du i studiekalenderen på Innsida.

Har du endret adresse eller planlegger du å flytte?
Husk i så fall å registrere ny semesteradresse på Studentweb. Viktig post fra NTNU vil bli sendt til denne adressen. Du kan også oppdatere hjemstedsadressen din dersom det er aktuelt.

Har du lyst til å jobbe som studentassistent i høstsemesteret?
Utlysninger legges ut på ledige stillinger for studenter på Innsida.

Krav om arbeidspraksis
Det er krav om arbeidspraksis i teknologistudiet, og du er selv ansvarlig for å skaffe deg dette. Praksisen må være fullført før du får begynne på masteroppgaven i 5. årskurs. For 5-årig grad er kravet 12 uker praksis, og for 2-årig grad er det 6 uker. Du finner praksisattest og mer informasjon om praksis under studiet på Innsida.

Doktorgradsstudier (ph.d.):

Har du tenkt på å ta en doktorgrad etter endt masterstudium?

Les mer om ph.d.-studiet og ledige ph.d.-stillinger ved fakultetet.

Studieveiledning på fakultetet?

Hos våre studieveiledere får du svar på de spørsmål du har angående ditt studium og din studiehverdag. For spørsmål knyttet til enkeltemner, henviser vi til aktuelle faglærere på instituttene. Her finner du studieprogrammenes studieveiledere.

Send oss gjerne dine spørsmål på e-post. Besøkssdressen til utdanningsseksjonen og studieveiledere: Høgskoleringen 6, Geologibygget (kart). Åpningstider for veiledning for studenter er mandag til fredag fra kl 12.30 til 15.00. Veiledning utenfor dette tidspunktet må avtales med studieveileder.

Vår besøksadresse er Høgskoleringen 6, Geologibygget (kart).
Studieveiledning drop-in er mandag til fredag 12:30-15:00

Studentrådet IV jobber for deg!

Studentrådet IV jobber for alle studenter ved fakultetet, og studentrådets oppgave er å sørge for at alle får en så god utdanning som mulig, samt at deres rettigheter som studenter ivaretas. Studentrådet IV består av tillitsvalgte studenter som representerer studentene i IV-fakultetets organer. Har du forslag til forbedring ved utdanningen din, har du trøbbel med NTNU-systemet, eller trenger du noen medstudenter å snakke med? Søk opp Studentrådet IV på Facebook, eller ta kontakt med din instituttilllitsvalgt (ITV).

Vi ønsker alle våre studenter lykke til på eksamen!

 

Studieåret 2016/2017

Mestringskurs

Mestringskurs SiT Råd

Nyttige lenker