Besøk oss på campus

Fakultet for ingeniørvitenskap

Besøk oss på campus

– Trondheim, Ålesund og Gjøvik

Besøk oss på campus

  • Vannturbin og studenter
    Campusbesøk

Besøk IV

Fakultet for ingeniørvitenskap består av 8 institutter, de fleste lokalisert i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Instituttene tilbyr undervisning på omtrent 50 ulike studieprogram. Vi har 6 sivilingeniørprogram i Trondheim og 10 ulike ingeniørbachelorprogram fordelt på Trondheim, Gjøvik og Ålesund.

Vi ønsker skoleklasser velkommen på besøk. Her kan du få omvisninger i laboratorier og delta på ulike aktiviteter. Under følger en kort beskrivelse av instituttene våre. Ta gjerne en titt på nettsidene til disse og tenk gjennom hvilke dere har lyst til å besøke før dere tar kontakt med oss.


Institutt for bygg og miljøteknikk

Besøksadresse: Høgskoleringen 7a

KjøresimulatorInstitutt for bygg- og miljøteknikk

Instituttet tilbyr undervisning innenfor studieprogrammene Bygg- og miljøteknikk og byggingeniør, men deltar også i andre studieprogram. Instituttet er organisert i åtte faggrupper: byggeprosess, bygningsteknologi, geoteknikk, geomatikk, marin byggteknikk, vann- og avløpsteknikk, vassdragsteknikk og veg, jernbane og transport.

Her kan du blant annet oppleve kvikkleiredemonstrasjon, laserskanning og kjøresimulator. Et campusbesøk kan gjennomføres på to timer med presentasjon av NTNU/Institutt, omvisning i lab, og spørsmål og svar.

Les mer om Institutt for bygg og miljøteknikk


Intitutt for energi- og prosessteknikk

Besøksadresse: Kolbjørn Hejes vei 1B

Institutt for energi- og prosessteknikkInstitutt for energi og prosessteknikk FOTO v/Geir Mogen NTNU

Her arbeider de med hvordan energi skaffes til veie og brukes av mennesker og maskiner på en bærekraftig måte i forhold til helse, klimaendringer og ressursgrunnlag.

Instituttet tilbyr hovedsaklig undervisning til studieprogrammene fornybar energi, maskin- og energiteknologiingeniørvitenskap og IKT og energi og miljø.

På energi- og prosessteknikk kan du blant annet se Norges største vindtunnel, test av vannturbin og lære om varmepumper. Besøkets innhold og tidsbruk kan tilpasses etter ønske. 

Les mer om Institutt for energi- og prosessteknikk


Institutt for geovitenskap og petroleum

Besøksadresse: S. P. Andersens veg 15A

Institutt for geovitenskap og petroleumOptisk lys mikroskopering

Instituttet driver undervisning og forskning for å sikre bærekraftig produksjon og forvaltning av jordens geologiske ressurser. Dette dreier seg om ressurser som olje/gass, grunnvann og faste mineraler, men også hvordan vi utnytter berggrunnen til byggetekniske formål, som tunneler og bergrom. Sist, men ikke minst hvordan skape en tryggere hverdag for mennesker som er truet av fjellskred, jordras og andre geologiske naturkatastrofer.

Her tilbys undervisning til studieprogrammene geologi, ingeniørgeologi, og georessurser og geoteknologi

På Institutt for geovitenskap og petroleum kan du blant annet oppleve bergartenes "indre", knusing og mikroskopering. Besøkets innhold og tidsbruk kan tilpasses etter ønske. 

Les mer om Institutt for geovitenskap og petroleum


Institutt for konstruksjonsteknikk

Besøksadresse: Rich. Birkelandsvei 1a

Konkurranse konstruksjonsteknikkInstitutt for konstruksjonsteknikk

Konstruksjonsteknikk handler om både mekanikk, materialer og laster og om hvordan man utformer, beregner og dimensjonerer byggverk som bygninger og broer og andre konstruksjoner på land og til havs.

Studenter fra de femårige studieprogrammene Bygg- og miljøteknikk, Ingeniørvitenskap og IKT, og Maskin- og energiteknologi kan spesialisere seg hos oss i de tre siste årene av studiet. Vi har dessuten en studieretning for Byggingeniør.  

På Institutt for konstruksjonsteknikk kan du få en omvisning på flere laboratorier.

Les mer om Institutt for konstruksjonsteknikk


Institutt for Marin teknikk

Besøksadresse: Jonsvannsveien 82, Campus Moholt

Marin teknikkInstitutt for marin teknikk

Instituttet bidrar til å løse store globale utfordringer knyttet til miljø, klima, energi, mat og effektiv transport – det grønne skiftet i havnæringene. 

Vi forsker på metoder som gjør oss i stand til å vurdere og utvikle tekniske og operasjonelle løsninger for Norges største eksportnæringer. 

Det inkluderer havnæringer som skipsteknikk med tilhørende utstyrsindustri, miljøvennlig energiproduksjon som havvind og soløyer, fiskeri- og havbruksteknologi, samt olje- og gassutvinning til havs.

Instituttet tilbyr undervisning i studieprogrammet marin teknikk.

Marin teknikk holder til på Campus Moholt, Jonsvannsveien 82, 10 minutter med buss fra NTNU Gløshaugen.

Besøkende gjester kan blant annet få en presentasjon av studieprogrammet marin teknikk, omvisning på campus og noen interaktive aktiviteter.

Les mer om Institutt for marin teknikk


Institutt for maskinteknikk og produksjon

Besøksadresse: Sverres gate 10B, Richard Birkelands vei 2B, S.P. Andersens veg 5

Institutt for maskinteknikk og produksjon

Her arbeider de i skjæringspunktet mellom teknologi og ledelse, med problemer knyttet til driftsteknikk, industrialisering av produksjon, samt kvalitet og sikkerhet.

Instituttet er lokalisert på 3 forskjellige steder i Trondheim: Gløshaugen, Lerkendal og Kalvskinnet.

Instituttet tilbyr undervisning blant annet til studieprogrammet master i maskin- og energiteknologi, Ingeniørvitenskap og IKT, maskiningeniør.

Her kan du få omvisninger i de ulike laboratoriene som hører til instituttet, blant annet robotlaboratoriet.

Les mer om Institutt for maskinteknikk og produksjon


Institutt for vareproduksjon og byggteknikk - NTNU i Gjøvik

Besøksadresse er: Teknologiveien 22, 2815 Gjøvik

Institutt for vareproduksjon og byggteknikk - NTNU i Gjøvik

Maskiner i lab. Foto: Espen Taftø Vestad/NTNUInstitutt for vareproduksjon og byggteknikk utvikler innovative og bærekraftige løsninger for samfunnet. Studenter hos oss får innsikt og praktisk erfaring fra undervisning og laboratorieprosjekter i et nært samarbeid med byggenæringen og vareproduserende industri. Vi forsker på moderne industriprosesser, byggeprosesser, design, miljø, fornybare materialer og teknologier.

På Institutt for vareproduksjon og byggteknikk kan du få omvisning på flere laboratorier, blant annet bygglaboratoriet, 3D-printlab, modellverkstedet. Du kan også få demonstrert laserskanning, landmåling og Læringsfabrikken.

Et besøk kan gjennomføres på to-tre timer med presentasjon av studieprogrammene på instituttet, omvisning i lab, og spørsmål og svar.

Les mer om Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk


Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk - NTNU i Ålesund

Besøksadresse: Larsgårdsvegen 2, 6009 Ålesund

Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk - NTNU i Ålesund

Mekatronikk Fotograf Børge Sandnes/NTNU.Engasjeres du av klima og miljøspørsmål? Er du kreativ og interessert i teknologi? Har du lyst å bli ingeniør, kunne lede maritime operasjoner eller ha en maritim offisersutdanning? Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk i Ålesund tilbyr studier innen to av de største næringene i Norge, maritim og bygg, hvor fremtiden er i fokus og studentene kan være med å gjøre en forskjell. 

Hos oss kan du møte studenter og fagpersoner som kan fortelle om hvordan det er å være student samt hva studieretningene våre inneholder. Dette kan gjøres i kombinasjon med omvisning og praktiske øvelser på laboratorier og simulatorer. Vi skreddersyr program til hvert besøk.

Hos oss får studentene tilgang til døgnåpne laboratorier og undervisning på noen av verdens mest moderne simulatorer. Vi legger vekt på at studentene arbeider med relevante problemstillinger, får være innovative og ha en praktisk tilnærming til undervisning. Forelesere er tett på studentene og vi er tett på næringslivet.

Instituttet tilbyr undervisning innen ingeniørretningene på bachelor bygg, skipsdesign, mekatronikk og produktdesign, fornybar energi og de maritime retningene nautikk og shipping management. Det er også mulig å ta en 2-årig master innen operativ maritim ledelse, produkt og systemdesign eller skipsdesign.

Les mer om Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk.
 


Kontaktinformasjon:

Kontaktinformasjon:

Ønsker du å besøke Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)?

Kontakt oss på e-post: rekruttering@ivt.ntnu.no

SoME-


Følg oss i sosiale medier

Snapchat-ikonTikTok-ikon Instagram-ikon  Youtube-ikon