Studiets oppbygning

For årstrinnene tatt opp i 2014 og 2015 på 2-årig industriell kybernetikk

Masterprogrammet i industriell kybernetikk tilsvarer i alt 120 studiepoeng (sp), som er normet til fire semestre (to år).

Masterprogrammet avsluttes med en prosjektoppgave (7,5 sp) og masteroppgave (30 sp), hvor du får øvelse i å arbeide selvstendig med en problemstilling fra grenselandet mellom kybernetikk og fagområdet for bachelor-utdanningen din. Du skriver masteroppgaven i samarbeid med din veileder.

Emneoversikt

Oversikt over emner som inngår i studiet for studenter tatt opp i 2014 og 2015
Sem. 7,5 stp 7,5 stp 7,5 stp 7,5 stp
4 Vår Masteroppgave
3 Høst Lineær systemteori Komplementært emne
Se studieplan
Fordypningsemne Fordypningsprosjekt
2 Vår Eksperter i team, tverrfaglig prosjekt Modellering og simulering Optimalisering og regulering Tilpassede datasystemer
1 Høst Algoritmer og datastrukturer Valgbart emne
Se studieplan
Systemteori grunnkurs Automatiseringsteknikk

 

Emnene i tabellene over er delt inn i følgende grupper:
Se studieplan for valg av emne Grunnleggende data- og ingeniøremner Kybernetikkemner Andre emner