Tidlig trygg i Trondheim

Link til hjemmesiden til prosjektet: http://samforsk.no/tidligtrygg/Sider/Hjem.aspx

Bakgrunn for studien

Målsetningen med Tidlig trygg i Trondheim er å identifisere risiko- og beskyttelsesfaktorer for utvikling av psykisk helse og psykososial utvikling hos barn med utgangspunkt i undersøkelser av et representativt utvalg av 1000 fireåringer. Disse blir undersøkt på nytt annethvert år.

Studien startet i 2006 og forventes å fortsette til deltakerne er unge voksne. Barn og foreldre blir intervjuet, foreldre fyller ut skjema om seg selv og barnet, genprøver innhentes, fysiologiske mål tas, og barnet i lek og i interaksjon med foreldrene filmes for deretter å kodes. Deltagelsesprosenten var 82 % ved første undersøkelse, mens den ved senere undersøkelser ligger rundt 90%.

Bidrag: For å få et godt mål på barnas fysiske aktivitetsnivå og søvn, så går de med en aktivitetsmåler (Actigraph akselerometer) i 7 dager, tilknyttet hvert års datainnsamling. Nils Petter Aspvik har ansvar for å prosessere, analysere og bistå i forbindelse med disse søvn- og aktivitetsdataene.