Samspill mellom teknologi og samfunn (sosiomaterialitet)

Instituttet har en rekke forskere med interesse for teknologiers samspill med samfunn og samfunnsutvikling.

Temaer inkluderer strukturelle forhold som arbeidstidsavtaler, økonomiske forhold (som delingsøkonomi) og maktrelasjoner, samt mer mikroorienterte temaer som sosiale og kulturelle aspekter ved kommunikasjonsteknologi og internett.