Sosial ulikhet i helse

Sosial ulikhet er et klassisk tema i sosiologi. Sosial ulikhet er systematiske, varige, og sosialt skapte ulikheter i fordeling av goder og byrder mellom grupper av personer, som samsvarer med sosiale variabler som samfunnsklasse, kjønn og etnisitet. For tiden er den største forskningsaktiviteten på feltet ved ISS knyttet til forskergruppen i sosial ulikhet i helse.

Sosial ulikhet i helse omfatter systematiske forskjeller i helsetilstand gjennom hele det sosiale hierarkiet.  Satsningsområdet sosial ulikhet i helse forsøker å identifisere de underliggende mekanismene som skaper disse ulikhetene. Fagmiljøet består av et komparativt helseforskningsmiljø, som har aktivitet knyttet til NTNUs satsningsområde NTNU helse, European Social Survey, South African Social Attitudes Survey og  helseundersøkelsen til USA-baserte General Social Survey.  Fagmiljøet har også samarbeid med UNICEF Norge som skal bidra til å identifisere nye tilnærmingsmetoder og verktøy innen dette feltet. Helse og fysisk aktivitet er også en del av satsingsområdet sosial ulikhet. 

Europeiske helseundersøkelser viser at mangel på fysisk aktivitet er en av de største helsetruslene i Europa. Forskningen innen sosial ulikhet knyttes opp mot NTNUs satsningsområde HEVET, med vekt på  folkehelsearbeid rettet mot fysisk aktivitet, sosial ulikhet og velferd. Utvikling av helseforebyggende kunnskap, dels mot helsefremming, forebygging og myndiggjøring, er også viktig. Satsningen vil åpne for tverrfaglig samarbeid og tilknytning til større og robuste fag- og forskningsmiljøer internt, nasjonalt og internasjonalt.

Chain - Centre for global health inequalities research

Prosjekter

Nyhetsarkiv

Åpning av CHAIN - 23. oktober 2017

Courtney McNamara tildelt FRIPRO støtte fra 2018

Courtney Mc Namara var en av 10 unge forskertalenter som ble tildelt FRIPRO-støtte fra 2018.