Pensumtekster i norsk sosiologiutdanning

Prosjekt

Pensumtekster i norsk sosiologiutdanning

 

Hva leser norske sosiologistudenter? Hvilke er de viktige tekstene på pensumlistene? Hvilken sosiologiske perspektiver formidles til norske sosiologistudenter?

Prosjektet ‘Pensumtekster i norsk sosiologiutdanning’ er et didaktisk forsknings- og utviklingsprosjekt ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Prosjektets målsetning er å skaffe en oversikt over pensumtekstene som brukes på de sosiologiske bachelor- og masterprogrammene på landets læresteder, og bruke denne oversikten som et utgangspunkt for analyser av den norske sosiologiundervisningen. Vi presenterer her et datamateriale som favner 2363 pensumtekster på 120 sosiologikurs ved de i alt 13 bachelor- og masterprogrammene i sosiologi ved landets høyere læresteder.

 

Dokumentasjonsnotat som beskriver datamaterialet

Her har vi samlet de 120 pensumlistene på kursene

Datamaterialet i Excel-format

Datamaterialet i SPSS-format

Datamaterialet i Stata-format


Masteroppgave og sosiologen.no

Les Rebekka S. Aarskogs masteroppgave "Sosiologiens kjønnsmønstre. Om kvalitet, perspektiv og tradisjon (NTNU, 2020)

Denne masteroppgaven bruker blant annet datamaterialet fra ‘Pensumtekster i norsk sosiologiutdanning’ som utgangspunkt for å diskutere kjønnsmønstre i sosiologisk pensum.

 

Fra prosjektet på Sosiologen.no

Et levende norsk sosiologisk fagspråk

Aakvaag på pensumtoppen