Geografisk mobilitet og utvikling i rurale og urbane regioner

Forskjellige former for migrasjon og mobilitet er utgangspunktet for flere forskningsprosjekter ved instituttet. Sentralt tema er "rural mobilitet" (f.eks. inn-/utflytting, turisme, pendling) og det økende økonomiske, sosiale og kulturelle mangfold på bygdene. Blant annet studeres årsaker og effekter av internasjonal migrasjon til distriktene. Norsk senter for bygdeforskning er en viktig samarbeidspartner på flere av disse prosjektene.

Instituttets forskere studerer videre forskjellige typer lokalsamfunn (bygdesamfunn, bydeler, grender, nabolag, andre avgrensede samhandlingsgrupper) og hvordan deres utforming påvirker folks hverdagsliv.

Instituttet har økende forskning om hvordan sosial interaksjon påvirker og påvirkes av fysiske omgivelser. Dette er i første omgang knyttet til studier av bysamfunn (bygninger, plasser), samt av møteplasser og events (kaféer og annen næring, festivaler, etc.). Foretaket Sosiologisk Poliklinikk samarbeider med eksterne offentlige og private aktører (oppdragsforskning og anvendt forskning) innenfor disse temaene og er samtidig en åpen formidlingsarena for sosiologi mer generelt.

Nye bøker og tidsskriftsartikler

2017

Ida Marie Henriksen, Lisbeth Elvira Levang, Marianne Skaar, Aksel Tjora 2017: Vår sosiale virkelighet. En introduksjon til hverdagslivets sosiologi 

 

 

 

Ida Marie Henriksen og Gunhild Tøndel: Spontane dybdeintervjuer

Johan Fredrik Rye: Negotiation Neoliberalism: Informalisation and Reformalisation of Industrial Relations in Norway's Agricultural Industry in the 21st Century

2016

Mariann Villa og Marit S. Haugen, Lokalsamfunn

 

 

 

 

Blekesaune, Arild; Haugen, Marit S. Lokalsamfunnets betydning for eldre i bygd og by. I: Lokalsamfunn. Cappelen Damm Akademisk 2016 s.303-321 

Arve Hjelseth: Idrettslaget som markør for lokalsamfunnsidentitet. I: Lokalsamfunn.

Frisvoll, Svein; Forbord, Magnar; Blekesaune, Arild. An Empirical Investigation of Tourists' Consumption of Local Food in Rural Tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2016;Volum 16.(1) s.76-93 

Tidsskriftsartikkel: Johan Fredrik Rye (2016), Transnasjonale hverdagsliv: Østeuropeisk innvandrerungdom i distrikts-Norge.

 

 

 

Tidsskriftsartikkel: Svein Frisvoll, Magnar Forbord og Arild Blekesaune (2016). An Empirical Investigation of Tourists' Consumption of Local Food in Rural Tourism.

Tidsskriftartikkel: Berit Brandth (2016) Rural masculinities and fathering practices.

Tidsskriftsartikkel: Aksel Tjora (2016) The Social Rhythm of Rock Music Festivals.

 

2015

Bok: B. Pini, Berit Brandt og J. Little (red) (2015) Feminisms and Ruralities. Farnham:   Lexington Books. Med kapitler av redaktør Berit Brandth og Marit S. Haugen.

 

 

 

 

Tidsskriftsartikkel: Ida Marie Henriksen (2015) Kafépupp.

Tidsskriftsartikkel: Marit Reitan, Kari Gustafsson og Arild Blekesaune (2015). Do Local Government Reforms Result in Higher Levels of Trust in Local Politicians?

Tidsskriftsartikkel: Marit S. Haugen og Berit Brandth (2015) When Farm Couples Break Up: Gendered moralities, gossip, and the fear of stigmatization in rural communities.

 

 

 

Tidsskriftsartikkel: Johan F. Rye. (2015) Moving to the countryside? The case of second home users in Norway.

Tidsskriftsartikkel: Berit Brandth(2015) The co-location of home and work in two generations of farmers: what effects on fathering practices?