Idrettssosiologi

 

Samfunns- og idrettsvitenskap ved NTNU, er det idrettsvitenskaplige miljøet i Norge hvor idrettssosiologi som fagområde er sterkest profilert. Denne satsingen ønsker fagmiljøet å videreføre både gjennom undervisning og forskning. Det idrettssosiologiske utgangspunktet som er grunnlag for fremtidige forskningssatsinger, er analyser av idrett sett i lys av klassisk og moderne sosiologi, og vektlegging av sosial ulikhet knyttet til sentrale ulikhetsdimensjoner som kjønn, etnisitet, sosial klasse og alder. Et annet sentralt forskningsområde er idretten som kulturelt fenomen i det senmoderne samfunn, sett fra både et utøver- og publikumsperspektiv.

Nyeste publikasjoner

Tjønndal, Anne og Hovden, Jorid: Kjønn som sparringspartner - Ledelsesformer og betydninger av kjønn blant norske boksetrenere. Tidsskrift for kjønnsforskning 3-4/2016

Hovden, Jorid, Rafoss, Kolbjørn (2016: Sociology of Sport Norway, Denmark and Sweden i th book series Research in the Sociology of Sports.

 

Yves Vanden Auweele, Elaine Cook og Jim Parry (2016). Ethics and Governance in Sport: The future of sport imagined. Kapittel 4: Hovden, Jorid (2016). The 'fast track' as a future strategy for achieving gender equality and Democracy in sport organizations.

 

 

 

Ø. Seippel, M.K. Sisjord, M.K. og Å. Strandbu 2016): Ungdom og idrett. Kapittel 10. Inger Marie Bakke, Liv Johanne Solheim og Jorid Hovden: Skulle ønske jeg kunne være med på turn, jeg!» Om fattige foreldres utfordringer med å legge til rette for barnas fysiske aktivitet. Kapittel 12: Arve Hjelseth: Frafall i ungdomsidretten – et overvurdert problem?

 

Jorid Hovden (2015). Assessing the sociology of sport: On sport organizations and neoliberal discourses.

 

Håkon Larsen (2015) Kultursosiologisk forskning. Kapittel av Arve Hjelseth: Publikumskulturen i skiskyting og fotball.

 

 

 

Bungum, Forseth og Kvande (2015): Den norske modellen. Kapittel av Jorid Hovden, I.M. Bakke L. Solheim, L (2015). Den norske idrettsmodellen i utakt. 

 

 

 

Stig Arve Sæther (2015). Trenerroller. Kapittel av Jorid Hovden: Hvorfor har jeg mindre betalt på damesiden når jeg gjør eksakt same jobb?. Kjønnede maktpraksiser i topptrenervirksomheten. Kapittel av Arve Hjelseth: Trenerrollen og mediene.