Idrett, fysisk aktivitet og fritid

Forskningen omhandler hvordan idrett, organisert fysisk aktivitet og fritid inngår som en del av enkeltmenneskers liv og i samfunnsutviklingen. Norges Idrettsforbund har over 2 millioner medlemmer og nesten alle barn og unge er medlemmer av idrettsforbundet i en lengre eller kortere periode. De fleste avslutter sin deltakelse i organisert idrett i løpet av ungdomsårene. Derfor er det behov for studier av hvorfor idrettsutøvere opprettholder eller avslutter sin idrettsdeltakelse, betingelser for ferdighetsutvikling, trivsel og aktivitetsnivå, og hvordan idrett påvirker utøvernes verdier og atferd.

Frafallet fra den organiserte idretten fører ikke til inaktivitet blant de unge. De fleste fortsetter å være fysisk aktive på andre arenaer. Det er derfor også behov for å studere andre fysiske aktivitetsformer enn organisert idrett. Eksempler på dette er egenorganiserte aktiviteter og aktiviteter organisert av andre enn idretten. 

I tillegg er det viktig å gjennomføre studier av aktivitet og sosialt innhold og sentrale problemstillinger er knyttet til relasjoner mellom utøvere, og mellom utøvere og aktivitetsledere (lærer/trenere). Aktuelle problemstillinger i et slikt perspektiv er i hvilken grad aktivitetslederne er autonomistøttende eller kontrollerende, og hvordan dette påvirker de utøverne og elevene.

Se også forskningsområdet Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole

Nyeste publikasjoner

Engan, C. & Sæther, S. A. (2018) Goal Orientations, Motivational Climate and Stress Perception in Elite Junior Football Players: A Comparison of Club Levels. Journal of Physical Education and Sport,1, 107-113.

Lagestad, P., Sæther, S. A. & Ulvik, A. (2017) Differences in coaching feedback between coaches of junior elite soccer players and junior amateur soccer players

Sæther, S. A.,, Aspvik, N.P., & Høigaard, R. (2017) Norwegian football academy players – players’ characteristics, stress and coach-athlete relationship. The Open Sports Sciences Journal, 10, 141-150.

Sæther, S. A. (2017) Characteristics of Professional and Non-Professional Football Players – An Eight-Year Follow-Up of Three Age Cohorts. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, 2, 13-18.

Matin, V. & Sæther, S. A. (2017) Talented high school football players’ perception of talent identification criteria. Sport Mont Journal, 2, 3-7.

Sæther, S.A. & Aspvik, N.P. (2017) Descriptive analysis of Objectively Assessed Physical activity among talented soccer players – a study of 3 Norwegian professional football clubs. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 2, 1-5.

 

Stig Arve Sæther (2017) De norske fotballtalentene

Aspvik, Nils Petter; Viken, Hallgeir; Zisko, Nina; Ingebrigtsen, Jan Erik; Wisløff, Ulrik; Stensvold, Dorthe (2016) Are older adults physically active enough – a matter of assessment method? The Generation 100 study. PLOS ONE.

Intervju med Stig Arve Sæther i Gemini: La flere spillere få utvikle seg

Nerland, E. & Sæther, S. A. (2016) Norwegian football academy players – Players self-assessed competence, Perfectionism, Goal orientations and Motivational climate. Sport Mont Journal, 2, 7-11.

Sæther, S. A.& Aspvik, N. P. (2016) Norwegian junior football players - player´s perception of stress according to playing time. Sport Science Review, 1-2, 85-96.

Sæther, S. A. (2016) Presence of the relative age effect and its effect on playing time among under-20 players in the Norwegian premier league Tippeligaen - a four year follow up. Montenegrin Journal of Sports Science and Medicine, 1, 11-15.