Valg, verdier og politisk kommunikasjon

Instituttet har gjennom flere tiår bidratt til den nasjonale og internasjonale forskningen om valg og politisk adferd. Fagmiljøet har bidratt med studier av valg, valgkamper, verdikonflikter og verdiendringer, folkeavstemninger og politisk tillit. Fagmiljøet har også bidratt til å utvikle metodemangfoldet innenfor studier av politisk atferd og politisk kommunikasjon, og våre forskere har markert seg som sentrale fagpersoner i Norge på disse feltene.

Instituttet ønsker å videreutvikle dette fagmiljøet, og de siste årene har forskningsinnsatsen vært dreid mot medieeffekter på opinionen, og studer av offentlig opinion og debatt knyttet til innvandring.  Arbeidet med de Europeiske verdiundersøkelsene skal videreføres, og miljøet vil bidra sterkere til Valgundersøkelsene framover. Fagmiljøet har lyktes godt med eksternfinansierte prosjekter og har ansvaret for det EU-finansierte prosjektet COST Action: Populist Political Communication in Europe.

Fagområdet fikk i 2016 tildelt et av NTNUs Onsager Fellowship, som er et program for å rekruttere unge forskere som er internasjonalt anerkjent.

Fagmiljøet er svært aktivt i forskningsnettverk- og samarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Professor Anders Todal Jenssen og professor Toril Aalberg er og blant de mest aktive forskerne på NTNU når det gjelder formidling.