Maktbruk og globale ordensproblemer

ISS har en aktiv forskergruppe innen fagområdet utenriks- og sikkerhetspolitiske problemstillinger.

I studiet av utenrikspolitikk beskrives karakteristiske trekk ved utenrikspolitikken en stat fører, og en analyserer forskjeller og likheter i ulike staters utenrikspolitiske orienteringer eller atferd. I studiet av utenrikspolitikk integreres innsikt og perspektiver både fra historie og samtlige grener av statsvitenskapen som internasjonal politikk, komparativ politikk, politisk adferd, og offentlig politikk og administrasjon.

Gruppens forskning har først og fremst et historisk, case-fokusert og analytisk-teoretisk utgangspunkt, forankret i både internasjonal politisk teori og utenrikspolitisk analyse. Forskning på maktbruk og på nasjonale bidrag til flernasjonale militæroperasjoner er sentrale satsningsområder fremover, og en bygger her videre på prosjektet «Politics of Caveats in Multinational Military Operations».

Miljøet har et betydelig forskningsnettverk nasjonalt og internasjonalt. Forskningsgruppen har samarbeidet tett med Forsvaret og Luftforsvaret, og dette har resultert i flere felles bokprosjekter de siste årene, Professor Torbjørn Knutsen har og en professor II stilling på Luftkrigsskolen som en del av dette samarbeidet, og ansatte har i tillegg andre undervisningsoppdrag ved Forsvarets høyskoler. I 2015 ble det opprettet et eget masteroppgavestipend for studiet av militærmakt i et politisk perspektiv.