Avlagte doktorgrader ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap

2017

 • Jo-Kristian Stræte Røttereng: Karbonlagring som klimapolitikk:Hvorfor satser noen industrialiserte stater stort på utslippsreduksjoner fra karbonlagring? Veileder Gunnar Fermann. Medveileder Espen Moe. 
 • Bjørn Elias Mikalsen Grønning: Japan’s Power Play: Responding to China’s Rise. A Realist Analysis. Veileder Paul Midford.  
 • Kristine Warhuus Smeby: «Likestilling i det tredje skiftet? Heltidsarbeidende småbarnsforeldres praktisering av familieansvar etter 10 uker med fedrekvote». Veileder: Berit Brandth. 
 • Ingeborg Mikalsen Grønning: «Syk eller bare stor? Overvektsbehandlede pasienters møter med seg selv, andre og samfunnet». Veileder: Aksel Tjora. Medveileder: Graham Scambler
 • Hanne Seter: Climate variability and conflict, veiledere: Halvard Buhaug og Ole Magnus Theisen
 • Per Marius Frost-Nielsen: Betingede forpliktelser – Nasjonale reservasjoner i militære koalisjonsoperasjoner, veileder Gunnar Fermann.
 • Marlen Toch-Marquardt: Occupational Class Inequalities in Health in Europe. Evidence from Major European Studies. Veileder Kristen Ringdal.
 • Tove Grete Lie: «Lærernes utdanning og kunnskap, og deres holdninger til undervisning av samfunnskunnskap i et kritisk danningsperspektiv». Hovedveileder har vært professor Jonathon Moses. Medveileder har vært førsteamanuensis Roar Madsen.
 • Aleksander Zdravkovski: “Politics, Religion and the autonomy movement in Sandzak (1990-2014)”. Veileder Sabrina Ramet.

2016

 • Susanne Therese Hansen: “Ambiguous legalization. Assessing legalization and compliance in the European Union conventional arms export control regime”. Veileder: Hallvard Buhaug. Medveileder: Sibylle Bauer.
 • Joakim Døving Dalen. The relationship between social context and adolescent psychological distress. Evidence from the Young-HUNT Studies.Veileder Kristen Ringdal. Medveileder: Gerd Inger Ringdal.
 • Sladjana Lazic: Bottom-up perspective on post-violence legitimacy and transitional justice: Lessons from Serbian Sandžak. Veileder Sabrina Ramet.

2015

 • Kolbjørn Rafoss: Hall i nord. En studie av beslutningsprosesser, anleggsbruk og idrettsdeltakelse knyttet til bygging av store innendørshaller i lokalsamfunn i Nord-Norge. Hovedveileder: Jan Ove Tangen, Høgskolen i Telemark. Medveileder: Ørnulf Seippel, Norges idrettshøgskole
 • Silje Louise Dahl: Ein forskjell som gjer ein forskjell? Forteljingar om cannabisbruk. Hovedveileder: professor Aksel Tjora, NTNU. Medveiledere: Kåre Heggen, Høgskulen i Volda og Sveinung Sandberg, Universitetet i Oslo.
 • Maja Farstad: Hytteeierne og bygda. Interesser, moral og vern av lokale ressurser. Veileder: professor Reidar Almås
 • Bjørn Egil Flø: Bygda som vare – om bygda, elgen og folkeskikken.  Veileder : Erling Berge, Universitetet for miljø og biovitenskap.