Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

Institutt for sosiologi og statsvitenskap

Institutt for sosiologi og statsvitenskap driver med forskning, undervisning og formidling innenfor sosiologi, statsvitenskap, medier, kommunikasjon og informasjonsteknologi og idrettsvitenskap. Instituttet tilbyr også lektorutdanning i samfunnsfag og lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. 

Instituttet har siden det ble etablert i 1971 utviklet seg til å bli ett av de største samfunnsvitenskapelige fagmiljøene i Norge. 

Kontakt instituttet

Besøksadresse: Bygg 9, nivå 5, Dragvoll

Postadresse: Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU Dragvoll, 7491 Trondheim

Telefon: 73 59 17 04
E-post: kontakt@iss.ntnu.no

Instituttekspedisjonen er åpen 8:15-11:30 og 12:00-15:45 (sommertid: 8:15-11:30 og 12:00-15:00)

Ansatte 

Om instituttet

Ledelse og organisering

Administrasjon

Institutt for sosiologi og statsvitenskap på Facebook Facebook