Informasjon til deltakerne ved Helse Nord-Trøndelag HF

Informasjon til deltakerne ved Helse Nord-Trøndelag HF

STUNTH-studien er et stort forskningsprosjekt hvor det samles inn opplysninger om helse og faktorer i arbeid hos sykehusansatte. Disse opplysninger kan bli koblet til registre som sier noe om yrkessykdom, sykefravær, uføretrygd, legemiddelforbruk, diagnoser og død til ansatte i sykehus.

Hvorfor delta?

Ved å delta i STUNTH-studien gir du et viktig bidrag til forskning på sykehusansattes helse og arbeidsforhold. Denne kunnskapen skal brukes til å utvikle tiltak som fremmer arbeidsmiljø og helse til sykehusansatte.

Hvordan bli med?

Det er frivillig å delta i forskningsprosjektet. Du vil som ansatt i HNT få invitasjon til å delta i STUNTH på epost/mobil den 6.desember 2022. For å bli med må du lese gjennom  informasjonsskriv og samtykke. Du kan samtykke digitalt i en lenke i invitasjonsbrevet.

Spørreskjema

Du blir bedt om å svare på spørreskjema knyttet til arbeid, helse og livssituasjon. Spørreskjemapakken har flere deler. Hver del tar 5-10 minutter å fylle ut. Spørreskjemaet vil bli tilgjengelig for deg når du har samtykket til studien. Du kan velge å svare på alle delene samtidig eller dele det opp.

Hvis du ønsker å vite mer om hvilke typer spørreskjema vi har brukt, kan du lese om dette her:  «Mer om STUNTH-studien».

Har du deltatt i HUNT?

STUNTH samarbeider med HUNT og resultatene fra de to studiene vil kobles sammen for å gi et enda bedre bilde på utviklingen av sykehusansattes helse.​

Videre plan

Planen er at gjenta spørreundersøkelsen ca. 2. hvert år.


Informasjon til deltakerne ved St. Olavs hospital HF

Informasjon til deltakerne ved St. Olavs hospital HF

STUNTH-studien er et stort forskningsprosjektet som består av en stor samling av helseopplysninger samt opplysninger om arbeidsmiljøfaktorer til sykehusansatte. Disse opplysningene kan bli koplet til registre som sier noe om yrkessykdom, sykefravær, uføretrygd, legemiddelforbruk, diagnoser og død til ansatte på sykehus.

Hvorfor delta?

Ved å delta i STUNTH-studien gir du et viktig bidrag til forskning på sykehusansattes helse, arbeidsbetingelser og arbeidsmiljø. Denne kunnskapen kan brukes til å utvikle tiltak som fremmer arbeidsforhold og helse til sykehusansatte.

Hvordan bli med?

Det er frivillig å delta i forskningsprosjektet våren 2023. For å bli med, les:

informasjonsskriv og samtykke her

Spørreskjema.

Du blir bedt om å svare på spørreskjema knyttet til arbeid, helse og livssituasjon. Spørreskjemapakken har flere deler. Hver del tar 5-10 minutter å fylle ut. Spørreskjemaet vil bli tilgjengelig for deg når du har samtykket til studien. Du kan velge å svare på alle delene samtidig eller dele det opp.

Hvis du ønsker å vite mer om hvilke typer spørreskjema vi har brukt, kan du lese om dette her: «Mer om STUNTH-studien».

Du blir bedt om å svare på to spørreskjemapakker, som hver tar ca. 15 minutter å svare på

Del 1

  • Innledende spørsmål om utdanning, yrke, og arbeidsstatus
  • Dine erfaringer med bruken av Helseplattformen
  • Ditt forhold til din arbeidsplass
  • Din arbeidstid, døgnrytme og søvn

Del 2

  • Arbeidsmiljøfaktorer
  • Din helse og livsstil
  • Bakgrunnsfaktorer

Hvis du ønsker å vite mer om type spørreskjema vi har brukt, da klikk på fanen «Mer om STUNTH-studien».

Feltstasjon i 2024

I 2024 vil vi gjenta objektive fysiske målinger av fysisk aktivitet, søvn og kroppssammensetning via feltstasjoner i nærheten av din arbeidsplass.

Dette skjer på feltstasjonen

Aktivitetssensor: På feltstasjonen får du påmontert to aktivitetsbrikker som skal brukes i 7 dager. I denne perioden skal du leve som du ellers ville gjort. Aktivitetsmålere skal brukes til å måle din daglige aktivitet (sitte, ligge, gå, løpe, sykle) og hvor mye du sover. Målerne blir montert på låret og på ryggen med tape. Aktivitetsbrikkene er små og lette og du vil normalt sett ikke merke at du har dem på.

Kroppssammensetning: På feltstasjonen vil det også bli målt høyde, vekt, fordeling av fett og muskulatur i kroppen, og liv- og hofteomkrets. Dette skal bla. brukes i søvnforskningen. Vi har åpnet opp for at du kan få utskrift av din kroppssammensetning og samtidig ber vi deg ta stilling til om du ønsker denne informasjonen før du får utskrift. Noen ansatte kan synes det er ubehagelig å sammenligne egen kroppssammensetning med en amerikansk befolkning. Andre deltakere synes dette er veldig interessant.

I uken du går med aktivitetsbrikkene vil du bli bedt om å fylle ut din arbeidstid samt svare på hvordan opplever kravene i ditt arbeid basert på et spørreskjema fra romforskningen.

Noen få dager etter du har levert aktivitetsbrikkene på feltstasjonen vil du få tilsendt spørreskjema om din helse.

Videre plan

Spørreskjema sendes ut i våren og høsten 2023 med hovedfokus på brukskvalitet av Helseplattformen, arbeidsmiljøfaktorer og helse. I 2024 planlegges en større datainnsamling med bla. måling av fysisk aktivitet og søvn.

Kontakt STUNTH

Kontakt STUNTH-studien

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU,
FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge og
Arbeidsmedisinsk avdeling - St. Olavs hospital


 

Personer

Prosjektmedarbeidere på feltstasjonen

 

Stine Øverengen Trollebø
Forskningsmedarbeider og universitetslektor

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), NTNU

 

Vemund Øvstehage
Forskningsmedarbeider

​​​​​​​Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), NTNU​​​​​​​

​​​​​​​​​​​

Trine Minde Gellein​​​​​​​
Forskningsmedarbeider

​​​​​​​Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), NTNU​​​​​​​

 

Janne-Birgitte Bloch Børke
Forsknings- og fagutviklingskoordinator

​​​​​​​Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital HF

 

Roar Munkeby Fenne
Vitenskapelig assistent

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), NTNU

 

Ellen Marie Bardal
Førsteamanuensis

​​​​​​​Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), NTNU og
FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge

 

Signe Lohmann-Lafrenz
​​​​​​​Forsker og spesialist i arbeidsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU,
FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge og
Arbeidsmedisinsk avdeling - St. Olavs hospital

mer tekst

 

 

 

 

21 apr 2023