Informasjon til deltakerne i studien

Informasjon til deltakerne i studien

 

 

STUNTH-studien er et stort forskningsprosjektet som består av en stor samling av helseopplysninger samt opplysninger om faktorer i arbeidsforhold til sykehusansatte. Disse opplysninger kan bli koplet til registre som sier noe om yrkessykdom, sykefravær, uføretrygd, legemiddelforbruk, diagnoser og død til ansatte i sykehus.

Hvorfor delta?

Ved å delta i STUNTH-studien gir du et viktig bidrag til forskning på sykehusansattes helse og arbeidsforhold. Denne kunnskapen kan brukes til å utvikle tiltak som fremmer arbeidsmiljø og helse til sykehusansatte.

Vi jobber med en løsning hvor du som ansatt kan få interessante og nyttige opplysninger om din egen helse gjennom tilbakemelding fra målingene om aktivitet og søvn.

Hvordan bli med?

Det er frivillig å delta i forskningsprosjektet. For å bli med må du lese informasjonsskriv og samtykke. Dette har du fått på SMS/e-post tidlig høst 2021 (senest 12. oktober). Hvis du er nyansatt vil vi månedlig sørge for å invitere dere også.


 

Spørreskjema

Du blir bedt om å svare på to spørreskjemapakker – et om arbeid og et om helsen.

Det første spørreskjema vil gå i dybden med faktorer omkring ditt arbeid og vil bli tilgjengelig for deg når du har samtykket til studien. Det andre spørreskjema vil omhandle din helse og livssituasjon, og vil bli sendt ut etter du har vært på feltstasjon, se under. Hvis du ønsker å vite mer om type spørreskjema vi har brukt, da klikk på fanen «Mer om STUNTH-studien».

Feltstasjon 

I løpet av høsten 2021, vinter og vår 2022 vil det bli satt opp feltstasjoner i nærheten av din arbeidsplass, hvor du kan droppe inn når det passer deg. Det tar ca. 5-8 minutter.

 

Åpningstider på feltstasjonen

mer tekst

2021

Rusklinikken (uke 43), Kvinnebarn (uke 44-46), Laboratoriemedisinsk klinikk (uke 47 og 48), Kunnskapssenteret (uke 49 og 50).

2022

Foreløpig plan for feltstasjonen (pga. korona kan det komme endringer)
•    Kunnskapssenteret (uke 3, 4 og 5)
•    Østmarka (uke 6 og 7)
•    Kunnskapsenteret/AHL (uke 8, 9 og 10)
•    Orkdal sykehus (uke 11)
•    Lian/Tiller DPS (uke 12)
•    Kunnskapssenteret, Røros sykehus, m.fl (april)
•    Driftsservice inkl. Heggstadmoen, stab (mai)

 

Dette skjer på feltstasjonen

Aktivitetssensor: På feltstasjonen får du påmontert to aktivitetsbrikker som skal brukes i 7 dager. I denne perioden skal du leve som du ellers ville gjort. Aktivitetsmålere skal brukes til å måle din daglige aktivitet (sitte, ligge, gå, løpe, sykle) og hvor mye du sover. Målerne blir montert på låret og på ryggen med tape. Aktivitetsbrikkene er små og lette og du vil normalt sett ikke merke at du har dem på.

Kroppssammensetning: På feltstasjonen vil det også bli målt høyde, vekt, fordeling av fett og muskulatur i kroppen, og liv- og hofteomkrets. Dette skal bla. brukes i søvnforskningen. Vi har åpnet opp for at du kan få utskrift av din kroppssammensetning og samtidig ber vi deg ta stilling til om du ønsker denne informasjonen før du får utskrift. Noen ansatte kan synes det er ubehagelig å sammenligne egen kroppssammensetning med en amerikansk befolkning. Andre deltakere synes dette er veldig interessant.

I uken du går med aktivitetsbrikkene vil du bli bedt om å fylle ut din arbeidstid samt svare på hvordan opplever kravene i ditt arbeid basert på et spørreskjema fra romforskningen.

Noen få dager etter du har levert aktivitetsbrikkene på feltstasjonen vil du få tilsendt spørreskjema om din helse.

Videre plan

Planen er at gjenta de to spørreskjema samt feltstasjonsmålingene om ca. 2 år, og om vi får finansiering da gjøre dette ca. 2. hvert år.


 


Kontakt STUNTH

Personer

Prosjektmedarbeidere på feltstasjonen

 

Stine Øverengen Trollebø
Forskningsmedarbeider og universitetslektor

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), NTNU

 

Vemund Øvstehage
Forskningsmedarbeider

​​​​​​​Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), NTNU​​​​​​​

​​​​​​​​​​​

Trine Minde Gellein​​​​​​​
Forskningsmedarbeider

​​​​​​​Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), NTNU​​​​​​​

 

Janne-Birgitte Bloch Børke
Forsknings- og fagutviklingskoordinator

​​​​​​​Klinikk for Fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital HF

 

Roar Munkeby Fenne
Vitenskapelig assistent

Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), NTNU

 

Ellen Marie Bardal
Førsteamanuensis

​​​​​​​Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap (INB), NTNU og
FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge

 

Signe Lohmann-Lafrenz
​​​​​​​Forsker og spesialist i arbeidsmedisin

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie (ISM), NTNU,
FoU-enheten for helse og arbeid i Midt-Norge og
Arbeidsmedisinsk avdeling - St. Olavs hospital