Kurs i LARC-metoder for jordmødre og helsesøstre

LARC metoder kurs, prevensjon spiral

Med bakgrunn i de nye retningslinjene for Utvidet rett til helsesøster og jordmødre for prevensjonsmidler- Helsesøstre og jordmødres administrering av langtidsvirkende prevensjon (LARC) Rundskriv IS 13/2015 har NTNU  Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie gleden av å invitere helsesøstre og jordmødre med rekvireringsrett  til kurs. 

 

Kursinnhold

Dag 1 kl.12.00-16.00

 • En oversikt over prevensjon
 • Kontraindikasjoner for de ulike metodene
 • Alvorlige bivirkninger
 • Nyttige råd om prevensjonsbruk og prevensjonssvikt
 • Nytt om nødprevensjon

 

Dag 2 kl.08.00-14.00

 • Fortsettelse fra førrige dag
 • GU teori: litt om anatomi og om undersøkelse
 • Spiral og p-stav: teori
 • Video og praktiske øvelser i p-stavinnsetting
 • Praktiske øvelser i GU, innsetting av spiral (gruppa deles i to, halvparten tar lunsj)

 

På kurset gis undervisning og praktisk trening i begge metodene. Veiledet praksis i henhold til rundskrivet inngår ikke

 

Målgruppe og prioriterte søkere

Kurset retter seg mot jordmødre og helsesøstre med rekvireringsrett for hormonell prevensjon oppført i det norske helsepersonellregisteret. NTNU vil kontrollere påmeldtes rekvireringsrett.

Jordmødre i helseforetak og kommunene i helseregion Midt-Norge og helsesøstre i kommuner som helsesøsterutdanningen ved NTNU har samarbeidsavtale med, blir prioritert.

Det forutsettes at deltaker bidrar i videre opplæring av helsesøstre og jordmødre etter at praksiskravet er oppfylt.  

 

 

 

 

 

Kurs våren 2018

Kurs 3. og 5. mai

 • Dag 1: torsdag 3.5.2018 kl. 12.00-16.00
 • Dag 2: fredag 4.5.2018, kl 08.00-14.00

Kurset foregår i rom LS21 i 2. etasje i Laboratoriesenteret, NTNU campus Øya i Trondheim (St. Olavs hospital). 

Påmelding Påmeldingsfrist 27.04.2018

 

Avgift: Ingen kursavgift

Kapasitet: 40 plasser