Kurs i LARC-metoder for jordmødre og helsesøstre

LARC metoder kurs, prevensjon spiral

Med bakgrunn i de nye retningslinjene for Utvidet rett til helsesøster og jordmødre for prevensjonsmidler- Helsesøstre og jordmødres administrering av langtidsvirkende prevensjon (LARC) Rundskriv IS 13/2015 har NTNU  Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie gleden av å invitere helsesøstre og jordmødre med rekvireringsrett  til kurs. 

 

Kursinnhold

Dag 1 kl.12.00-16.00

  • En oversikt over prevensjon
  • Kontraindikasjoner for de ulike metodene
  • Alvorlige bivirkninger
  • Nyttige råd om prevensjonsbruk og prevensjonssvikt
  • Nytt om nødprevensjon

 

Dag 2 kl.08.00-14.00

  • Fortsettelse fra førrige dag
  • GU teori: litt om anatomi og om undersøkelse
  • Spiral og p-stav: teori
  • Video og praktiske øvelser i p-stavinnsetting
  • Praktiske øvelser i GU, innsetting av spiral (gruppa deles i to, halvparten tar lunsj)

 

På kurset gis undervisning og praktisk trening i begge metodene. Veiledet praksis i henhold til rundskrivet inngår ikke

 

Målgruppe og prioriterte søkere

Kurset retter seg mot jordmødre og helsesøstre med rekvireringsrett for hormonell prevensjon oppført i det norske helsepersonellregisteret. NTNU vil kontrollere påmeldtes rekvireringsrett.

Jordmødre i helseforetak og kommunene i helseregion Midt-Norge og helsesøstre i kommuner som helsesøsterutdanningen ved NTNU har samarbeidsavtale med, blir prioritert.

Det forutsettes at deltaker bidrar i videre opplæring av helsesøstre og jordmødre etter at praksiskravet er oppfylt.  

 

 

 

 

 

Kurs høst 2017

Kurs uke 40

Dag 1. Torsdag 5.10.2017, kl. 12:00-16:00

Rom ØHA11,  NTNU campus Øya i Trondheim , Øya Helsehus 1. etg. se kart her  http://bit.ly/2wH0oJQ

Dag 2. Fredag 6.10.2017, kl 08:00-14:00

Rom  MTKR2, NTNU campus Øya i Trondheim, Medisinsk teknisk forskningsenter, 2. etg sør/øst, se kart her http://bit.ly/2wGPOSV 

Påmeldingsfrist 15.09. Påmeldingsskjema

 

Kurs uke 48

Dag 1. Mandag 27.11.2017, kl. 12:00-16:00

Rom ØHA11,  NTNU campus Øya i Trondheim , Øya Helsehus 1. etg. se kart her  http://bit.ly/2wH0oJQ

Dag 2. Tirsdag 28.11.2017, kl. 08:00-14:00

Rom MTKR1, NTNU campus Øya i Trondheim, Medisinsk teknisk forskningsenter, 2. etg sør/øst, se kart her http://bit.ly/2wHyHQS

Påmeldingsfrist 01.11. Ingen ledige plass

 

Avgift: Ingen kursavgift

Kapasitet: 40 plasser

Sted: NTNU, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, campus Øya – Trondheim