Kontakt Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

  • E-post: ism-post@mh.ntnu.no
  • Fax: +47 73 59 75 77
  • Postadresse: NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Postboks 8905, 7491 Trondheim. 

Finn fram

Du finner oss i Øya Helsehus og i "Samfunnsmedisinbygget" ved siden av. Gateadressene er Mauritz Hanssens gate 2 og Håkon Jarls gate 11. 

Studentservice for sykepleie ligger i 2. etasje Øya Helsehus. Besøkstidmandag-fredag 8.30-11.30 og 12.00-15.00. 

Kontakt ledelsen

Instituttleder

Kontorsjef

Nestleder bachelor- og masterutdanning sykepleie og stedfortredende instituttleder

Nestleder undervisning medisin og andre masterprogram

Nestleder forskning

Fagenhetsledere 

HUNT forskningssenter 

Klinisk sykepleie og yrkesfaglærer

Spesialsykepleie

Allmennmedisin og medisinsk etikk

Folkehelse og samfunnsmedisin

Epidemiologi og medisinsk statistikk