Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Kontakt ledelsen

  

Instituttleder

Kontorsjef

Nestleder bachelor- og masterutdanning sykepleie og stedfortredende instituttleder

Nestleder undervisning medisin og andre masterprogram

Nestleder forskning

Fagenhetsledere 

HUNT forskningssenter 

Bachelorutdanning

Videreutdanning og master sykepleie

Allmennmedisin og medisinsk etikk

Samfunnsmedisin, helsefremming og global helse

Epidemiologi og medisinsk statistikk

Kart

Kontakt