Forskning ved ISM

ArbeidsmedisinArbeidsmedisin er i Trondheim basert både ved ISM og ved St. Olavs Hospital der Arbeidsmedisinsk avdeling inngår i klinikk for lunge- og arbeidsmedisin. Vår forskning foregår både ved St. Olav og ISM. Vi driver anvendt forskning med målsetting om at resultatene skal kunne brukes for å forebygge arbeidsrelaterte sykdommer og skader. Vi driver forskning om arbeidsmiljø og helse i ulike yrkesgrupper (bønder, kokker, tannhelsepersonell, tunellarbeidere) og også i forhold  til en del spesifikke utfall som ulykker, kreft, psykisk helse og obstruktive lungesykdommer. HUNT er i økende grad an verdifull kilde til forskjellige  typer av undersøkelser om arbeid og helse.

Ytterligere opplysninger om aktuelle prosjekter.

Kontakt forskningsgruppeleder Bjørn Hilt