AFE Nyhetsarkiv

Self Reported Childhood Difficulties, Adult Multimorbidity and Allostatic Load. A Cross-Sectional Analysis of the Norwegian HUNT Study

Med utgangspunkt i HUNT populasjonen har Margret Olafia Tomasdottir og medforfattere sett på sammenhengen mellom negative/vanskelige barndomserfaringer og multimorbiditet:

“We found a general, graded association between self-reported childhood difficulties on the one hand and multimorbidity, individual disease burden and biological perturbations on the other. The finding is in accordance with previous research which conceptualises allostatic overload as an important route by which childhood adversities become biologically embodied”

Self Reported Childhood Difficulties, Adult Multimorbidity and Allostatic Load. A Cross-Sectional Analysis of the Norwegian HUNT Study

Med utgangspunkt i HUNT populasjonen har Margret Olafia Tomasdottir og medforfattere sett på sammenhengen mellom negative/vanskelige barndomserfaringer og multimorbiditet:

“We found a general, graded association between self-reported childhood difficulties on the one hand and multimorbidity, individual disease burden and biological perturbations on the other. The finding is in accordance with previous research which conceptualises allostatic overload as an important route by which childhood adversities become biologically embodied”

 

Les artikkel

Doktorgradsintervjuene som førte en helt ny vei

portrettbildeDa phd studenten Ingrid Følling intervjuet deltakere i frisklivssentraler, forventet hun at
de hadde klare mål. I stedet hang de fast i tunge, tøffe historier.
Artikkelen er skrevet basert på Føllings foredrag på den nasjonale konferansen  "Friskliv, læring og mestring" 19.11.15

Doktorgradsintervjuene som førte en helt ny vei

portrettbildeDa phd studenten Ingrid Følling intervjuet deltakere i frisklivssentraler, forventet hun at
de hadde klare mål. I stedet hang de fast i tunge, tøffe historier.
Artikkelen er skrevet basert på Føllings foredrag på den nasjonale konferansen  "Friskliv, læring og mestring" 19.11.15

Å lide av barndomsforgiftning

illustrasjonsbildeI Tidsskrift for Sjelesorg nr 3 i 2015 er tema 'Avhengighet og krenkelser'
Anna Luise Kirkengen omtaler i kapitlet kunnskap som finnes i dag om hvordan barn blir påvirket av å bli mishandlet, misbrukt og vanskjøttet.
Barna får ikke bare påvirket den mentale helsen, men også den kroppslige helsen, noe som er en ny erkjennelse.

Å lide av barndomsforgiftning

illustrasjonsbildeI Tidsskrift for Sjelesorg nr 3 i 2015 er tema 'Avhengighet og krenkelser'
Anna Luise Kirkengen omtaler i kapitlet kunnskap som finnes i dag om hvordan barn blir påvirket av å bli mishandlet, misbrukt og vanskjøttet.
Barna får ikke bare påvirket den mentale helsen, men også den kroppslige helsen, noe som er en ny erkjennelse.
Thu, 05 Nov 2015 14:48:34 +0100

Older peoples' narratives of use and misuse of alcohol and psychotropic drugs

illustrasjonsbilde alkoholQualitative interviews with 16 older informants revealed that most of them had experiences with use, but they disclaimed any challenges with their use, it was trivialised and seen as something older people just do.

They had, however, poor knowledge about the risk associated.

Older peoples' narratives of use and misuse of alcohol and psychotropic drugs

illustrasjonsbilde alkoholQualitative interviews with 16 older informants revealed that most of them had experiences with use, but they disclaimed any challenges with their use, it was trivialised and seen as something older people just do.

They had, however, poor knowledge about the risk associated.

Tue, 03 Nov 2015 13:06:28 +0100

Statin prescribing according to gender, age and indication: what about the benefit-risk balance?

In a cohort of Danish inhabitants (4,4 mill) the prevalence of statin utilization was highest for ages 75-84, although indication-specific measures were relatively low.

Statin prescribing according to gender, age and indication: what about the benefit-risk balance?

In a cohort of Danish inhabitants (4,4 mill) the prevalence of statin utilization was highest for ages 75-84, although indication-specific measures were relatively low.
Tue, 03 Nov 2015 12:51:49 +0100

Løvetannprisen til Anna Luise Kirkengen

portrett Anna Luise KirkengenAnna Luise Kirkengen ved AFE Trondheim mottok årets Løvetannpris ved Nidaroskongressens festmiddag 22.oktober.

Prisen består av et litografi av Barbara Vogler og kr 20 000 og deles ut av Norsk forening for allmennmedisin.

Den deles ut til en allmennlege som har gjort en innsats for faget.

Innsatsen kan være på sentralt eller lokalt plan, i det stille eller i media, faglig eller organisatorisk, praktisk eller teoretisk.

Løvetannprisen til Anna Luise Kirkengen

portrett Anna Luise KirkengenAnna Luise Kirkengen ved AFE Trondheim mottok årets Løvetannpris ved Nidaroskongressens festmiddag 22.oktober.

Prisen består av et litografi av Barbara Vogler og kr 20 000 og deles ut av Norsk forening for allmennmedisin.

Den deles ut til en allmennlege som har gjort en innsats for faget.

Innsatsen kan være på sentralt eller lokalt plan, i det stille eller i media, faglig eller organisatorisk, praktisk eller teoretisk.

I juryens begrunnelsen for prisen leser vi blant annet:

  " Årets løvetann kjennetegnes av å både være en praktiker og teoretiker – som har jobbet både lokalt , nasjonalt og etter hvert også internasjonalt.

Etter mange års arbeid fremstår prisvinneren som et internasjonalt faglig fyrtårn. En vi skal lytte til og være stolte av. Vårt fyrtårn lyser opp der det trengs som mest – der det lenge har vært mørkt. Fyrtårnet lyser for det første på hennes vitenskapsteoretiske kritikk som slår fast og forklarer hvordan objektiverende vitenskap er etisk usann mot mennesket. For det andre lyser hennes egen forskning opp; forskning om helseskadene som følger av krenkelseserfaringer. Og for det tredje lyser det etterhvert av et voksende fagfelt som forklarer hvordan biologi og biografi er uløselig flettet inn i hverandre i menneskets vesen, et fagfelt hvor prisvinneren kjenner det meste som rører seg og er i stand til å syntetisere og formidle forskningsfronten til oss andre, både nasjonalt og internasjonalt."

Vi gratulerer Anne Luise Kirkengen med NFAs Løvetannpris 2015!

Mon, 26 Oct 2015 10:24:18 +0100

En Pisa-debatt for helsefeltet?

illustrasjonsbildeEn forutsetning for gode helsetjenester er gode helsearbeidere.

Pakkeforløp i psykisk helse kan føre til at legeyrket vil gjennomgå den samme transformasjonen som læreryrket.

En Pisa-debatt for helsefeltet?

illustrasjonsbildeEn forutsetning for gode helsetjenester er gode helsearbeidere.

Pakkeforløp i psykisk helse kan føre til at legeyrket vil gjennomgå den samme transformasjonen som læreryrket.

Mon, 19 Oct 2015 10:35:43 +0200

Likeverd på samlebånd

illustrasjonsbildeRegjeringen vil standardisere psykisk helsevern med pakkeforløp og selger det inn som likeverdig behandling. Selve ideen om hva det vil si å hjelpe står på spill, skriver Vogt og Saxlund Pahle i en kronikk i Morgenbladet

Likeverd på samlebånd

illustrasjonsbildeRegjeringen vil standardisere psykisk helsevern med pakkeforløp og selger det inn som likeverdig behandling. Selve ideen om hva det vil si å hjelpe står på spill, skriver Vogt og Saxlund Pahle i en kronikk i Morgenbladet

Is childhood stress associated with shorter telomeres? Review article

illustrasjonsbilde barnShorter telomeres are possibly associated with childhood psychosocial stress. This field of research is still new, and more longitudinal studies are needed with an emphasis on childhood experiences and coordination of measurement variables and outcome measures in order to confirm this association

Is childhood stress associated with shorter telomeres? Review article

illustrasjonsbilde barnShorter telomeres are possibly associated with childhood psychosocial stress. This field of research is still new, and more longitudinal studies are needed with an emphasis on childhood experiences and coordination of measurement variables and outcome measures in order to confirm this association
Thu, 01 Oct 2015 12:39:01 +0200

Depression and quality of life on older persons: A review

illustrasjonsbildeThe review revealed a significant association between severity of depression and poorer quality of life (QoL) in older persons, and the association was found to be stable over time, regardless which assessment instruments for QoL were applied. The large variety of QoL instruments in various studies make a direkt comparison between the studies difficult

Depression and quality of life on older persons: A review

illustrasjonsbildeThe review revealed a significant association between severity of depression and poorer quality of life (QoL) in older persons, and the association was found to be stable over time, regardless which assessment instruments for QoL were applied. The large variety of QoL instruments in various studies make a direkt comparison between the studies difficult

Thu, 24 Sep 2015 17:40:36 +0200

Berãttelsernas betydelse fõr sjukdom och hãlsa

illustrasjonsbildeAtt det tillitsfulla samtalet mellan patient och lãkare ãr fundamentet i vården ãr otillrãckligt belyst i den pågående debatten om styrning, uppfõljning och ersãttningssystem i primãrvården. Fortsatt begreppsutveckling av narrativ medicin kan bidra till att synliggõra dessa viktiga aspekter av allmñmedicinen.

Berãttelsernas betydelse fõr sjukdom och hãlsa

illustrasjonsbildeAtt det tillitsfulla samtalet mellan patient och lãkare ãr fundamentet i vården ãr otillrãckligt belyst i den pågående debatten om styrning, uppfõljning och ersãttningssystem i primãrvården. Fortsatt begreppsutveckling av narrativ medicin kan bidra till att synliggõra dessa viktiga aspekter av allmñmedicinen.

Thu, 24 Sep 2015 17:26:15 +0200

General practitioners' experiences with multiple clinical guidelines: A qualitative study from Norway.

illustrasjonsbildeThe general practitioners provided compelling reasons for low adherence to clinical guidelines despite considering them to be necessary. This challenge the idea that quality of care in general practice is largely synonymous with adherence to clinical guidelines for single diseases.

General practitioners' experiences with multiple clinical guidelines: A qualitative study from Norway.

illustrasjonsbildeThe general practitioners provided compelling reasons for low adherence to clinical guidelines despite considering them to be necessary. This challenge the idea that quality of care in general practice is largely synonymous with adherence to clinical guidelines for single diseases.

Thu, 24 Sep 2015 17:12:01 +0200

Problems and challenges in relation to the treatment of patients with multimorbidity: General practitioners' views and attitudes

illustrasjonsbildeA total of 180 GPs and researchers participated in a workshop held during the Nordic Congress of General Practice in 2013. They supported the development of a future research strategy to improve the treatment of patients with multimorbidity. Four main areas were identified.

Problems and challenges in relation to the treatment of patients with multimorbidity: General practitioners' views and attitudes

illustrasjonsbildeA total of 180 GPs and researchers participated in a workshop held during the Nordic Congress of General Practice in 2013. They supported the development of a future research strategy to improve the treatment of patients with multimorbidity. Four main areas were identified.
Thu, 24 Sep 2015 17:07:15 +0200

A 32-year longitudinal study of alcohol consumption in Swedish women: Reduced risk of myocardial infarction but increased risk of cancer.

illustrasjonsbildeWomen with moderate consumption of beer had a reduced risk of developing myocardial infarction. High spirits consumption was associated with increased risk of cancer mortality.

A 32-year longitudinal study of alcohol consumption in Swedish women: Reduced risk of myocardial infarction but increased risk of cancer.

illustrasjonsbildeWomen with moderate consumption of beer had a reduced risk of developing myocardial infarction. High spirits consumption was associated with increased risk of cancer mortality.
Thu, 24 Sep 2015 17:03:33 +0200

Bente Prytz Mjølstad ved AFE Trondheim disputerte 3. september ved ISM, DMF, NTNU. med avhandlingen: "Knowing patients as persons. A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowledge in primary health care"

Tittel på prøveforelesning var

" Personsentrert medisin i allmennpraksis - mer enn å møte pasienten som person?"

Følgende komite hadde bedømt arbeidet:

Dosent Hans Thulesius, Lunds Universitet (1. opponent) Lektor Rikke Sand Andersen, Aarhus Universitet (2. opponent) Instituttleder, professor Siri Forsmo, NTNU Veiledere har vært: professor Irene Hetlevik, professor Linn Getz og professor Anna Luise Kirkengen Professor Johan Håkon Bjørngaard ledet disputasen

Bente Prytz Mjølstad ved AFE Trondheim disputerte 3. september ved ISM, DMF, NTNU. med avhandlingen: "Knowing patients as persons. A theory-driven, qualitative study of the relevance of person-related knowledge in primary health care"

Tittel på prøveforelesning var

" Personsentrert medisin i allmennpraksis - mer enn å møte pasienten som person?"

Følgende komite hadde bedømt arbeidet:

Dosent Hans Thulesius, Lunds Universitet (1. opponent) Lektor Rikke Sand Andersen, Aarhus Universitet (2. opponent) Instituttleder, professor Siri Forsmo, NTNU Veiledere har vært: professor Irene Hetlevik, professor Linn Getz og professor Anna Luise Kirkengen Professor Johan Håkon Bjørngaard ledet disputasen

Thu, 24 Sep 2015 17:03:44 +0200

“Previous experiences and emotional baggage as barriers to lifestyle change - a qualitative study of Norwegian Healthy Life Centre participants”

ilustrastrasjonsbilde trimIngrid S Følling og Anne-S Helvik (begge AFE Trondheim) har sammen med Marit Solbjør skrevet en artikkel som bygger på intervjuer med deltagere på Frisklivssentraler vedrørende deres erfaringer med livsstilsendringer:

Forfatterne konkluderer:
«Behavioural change can be hard to perform as psychological distress from life baggage can influence the ability to change. The study participants’ experience of being stuck in old habits and having substantial emotional baggage raises questions as to whether or not Healthy Life Centres are able to help participants who need to make a lifestyle change”

“Previous experiences and emotional baggage as barriers to lifestyle change - a qualitative study of Norwegian Healthy Life Centre participants”

ilustrastrasjonsbilde trimIngrid S Følling og Anne-S Helvik (begge AFE Trondheim) har sammen med Marit Solbjør skrevet en artikkel som bygger på intervjuer med deltagere på Frisklivssentraler vedrørende deres erfaringer med livsstilsendringer:

Forfatterne konkluderer:
«Behavioural change can be hard to perform as psychological distress from life baggage can influence the ability to change. The study participants’ experience of being stuck in old habits and having substantial emotional baggage raises questions as to whether or not Healthy Life Centres are able to help participants who need to make a lifestyle change”

Last ned artikkel

Thu, 11 Feb 2016 14:55:27 +0100

Nordisk Kongress i Almennmedisin - juni 2015

illustrasjonsbilde folkehelse KonferanseOver Kongressen hadde 1350 deltagere fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge.

Margrét Ólafía Tómasdóttir og Linn Getz (begge AFE Trondheim) holdt key note forelesninger med hhv titlene;

“Multimorbidity and more pressing matters – a young GPs view on the future of general practice”:

“How to care for the whole person in general practice: a million dollar question with a billion pixel answer?”

http://www.nordicgp2015.se/invited-speakers

Nordisk Kongress i Almennmedisin - juni 2015

illustrasjonsbilde folkehelse KonferanseOver Kongressen hadde 1350 deltagere fra Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge.

Margrét Ólafía Tómasdóttir og Linn Getz (begge AFE Trondheim) holdt key note forelesninger med hhv titlene;

“Multimorbidity and more pressing matters – a young GPs view on the future of general practice”:

“How to care for the whole person in general practice: a million dollar question with a billion pixel answer?”

http://www.nordicgp2015.se/invited-speakers

Øvrige bidrag fra AFE Trondheim:

Oral presentations

 “Creating Chronicity – The unsustainable medical making of multi-morbidity”.  Anna Luise Kirkengen.

“Drug use six months prior, during early pregnancy and 1-2 years postpartum. Cohort study from the Childbirth and Health Study in Primary Care”. Thury Osk Axelsdottir, Hildur Kristjansdottir, Johann A. Sigurdsson, Emil L. Sigurdsson.

“Infectious morbidity in 18-month-old children. A prospective study in Iceland”. Gudrun Johanna Georgsdottir, Jóhann Ágúst Sigurðsson, Vilhjálmur Ari Arason, Sesselja Guðmundsdottir.

Symposiums:

“Person Centred Medicine - a humanistic approach to the clinical foundation of Family Medicine” Annette Sofie Davidsen, Josabeth Hultberg , Lise Dyhr, Lotte Hvas, Bente Prytz Mjølstad,Linn Getz

“Personalized medicine meets general practice - a SWOT analysis”. Linn Getz, Johann A Sigurdsson, Henrik Vogt, Lotte Hvas

“Statins for many. How many?”. Jan Håkansson, Halfdan Petursson, Hans Blomberg, Peter Nilsson.

“Nordic models for securing GP:s learning – what can we learn from each other?”.  Gösta Eliasson, Roar Maagaard, Johann A Sigurdsson, Robert Tunestveit, Elise Kosunen, Ida Liseckiene.

Sun, 06 Sep 2015 14:26:57 +0200

Leadership practice as interaction in primary care emergency team training

illustrasjonsbilde ambulanseEn ny studie dokumenterer og diskuterer legen som leder av akuttmedisinske team. Forfatterne finner at legen forventes å ha innsikt og bidra til ro, mens annet helsepersonell tar over styringen når de har den beste kompetansen. De diskuterer noen uskrevne og dype regler for samspill som har innvirkning på hvordan man leder teamet.

Leadership practice as interaction in primary care emergency team training

illustrasjonsbilde ambulanseEn ny studie dokumenterer og diskuterer legen som leder av akuttmedisinske team. Forfatterne finner at legen forventes å ha innsikt og bidra til ro, mens annet helsepersonell tar over styringen når de har den beste kompetansen. De diskuterer noen uskrevne og dype regler for samspill som har innvirkning på hvordan man leder teamet.

Helen Brandstorp er også avdelingsleder av Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Les artikkel

Les nyheten på siden til Nasjonalt senter for distriktsmedisin

Sun, 06 Sep 2015 14:20:29 +0200

The quantified self: closing the gap between general knowledge and particular case?

illustrasjonsbilde folkI denne artikkelen diskuterer Anna Luise Kirkengen (AFE Trondheim) og Eline Thornquist (UiB) to mye omtalte «bevegelser» i medisinen; «evidensbasert» (EBM) og «personlig» (personalized) medisin (PM). Mens EBM har blitt kritisert for ikke å ta høyde for klinisk kompleksitet og menneskelig individualitet, har PM tatt mål av seg å skulle skreddersy medisinsk kunnskap for hver pasient på en personlig måte. Forfatterne ønsker med denne artikkelen å stimulere til debatt om medisinens oppfatning og kunnskap om kroppen.

The quantified self: closing the gap between general knowledge and particular case?

illustrasjonsbilde folkI denne artikkelen diskuterer Anna Luise Kirkengen (AFE Trondheim) og Eline Thornquist (UiB) to mye omtalte «bevegelser» i medisinen; «evidensbasert» (EBM) og «personlig» (personalized) medisin (PM). Mens EBM har blitt kritisert for ikke å ta høyde for klinisk kompleksitet og menneskelig individualitet, har PM tatt mål av seg å skulle skreddersy medisinsk kunnskap for hver pasient på en personlig måte. Forfatterne ønsker med denne artikkelen å stimulere til debatt om medisinens oppfatning og kunnskap om kroppen.

Kirkengen AL, Thornquist E.

The quantified self: closing the gap between general knowledge and particular case?

J Eval Clin Pract. 2015 Jun; 21(3):398-403.  doi: 10.1111/jep.12239. Epub 2014 Sep 29.

 

 


Maria C Stuifbergen

Exploring the relationship between childhood adversity and oral health: An anecdotal approach and integrative view.

The paper underlines the importance of increased and enhanced multidisiplinary research cooperation among health professionals. Our hypothesis is that childhood adversity may affect all aspects of human health, including adult oral health.

Exploring the relationship between childhood adversity and oral health: An anecdotal approach and integrative view.

The paper underlines the importance of increased and enhanced multidisiplinary research cooperation among health professionals. Our hypothesis is that childhood adversity may affect all aspects of human health, including adult oral health.

Mon, 17 Aug 2015 11:46:34 +0200

Might a Systematic Reading of the Thickest GP Patient Medical Records Improve our Understanding of Functional Disorders

illustrasjonsbilde papirjournalerAllmennlege og AFU-stipendiat Lars Tore Nerbøvik har undersøkt «tykke journaler» hos et utvalg av pasienter med IBS (irritable bowel syndrom) i allmennpraksis og skrevet en artikkel om dette.

Forfatterne konkluderer med følgende;

«Many  of  Norwegian  GPs’  patients  fulfill  the criteria for IBS. The complex health problems they present may be seen as a continuing history of pain involving various organ systems over time”.

Might a Systematic Reading of the Thickest GP Patient Medical Records Improve our Understanding of Functional Disorders

illustrasjonsbilde papirjournalerAllmennlege og AFU-stipendiat Lars Tore Nerbøvik har undersøkt «tykke journaler» hos et utvalg av pasienter med IBS (irritable bowel syndrom) i allmennpraksis og skrevet en artikkel om dette.

Forfatterne konkluderer med følgende;

«Many  of  Norwegian  GPs’  patients  fulfill  the criteria for IBS. The complex health problems they present may be seen as a continuing history of pain involving various organ systems over time”.

Tue, 09 Jun 2015 13:25:49 +0200

A 36-month follow-up of decline in activities of daily living in individuals receiving domiciliary care

illustrasjonsbilde eldre damerAnne-Sofie Helvik og medforfattere har publisert en ny artikkel i BMC Geriatrics som har sett på følgende: 

“There have been few studies of how personal and instrumental activities of daily living (P-ADL and I-ADL) develop over time in older people receiving domiciliary care. This study aimed at assessing variables associated with the development of P-ADL and I-ADL functioning over a 36-month follow-up period, with a particular focus on cognitive functioning”

A 36-month follow-up of decline in activities of daily living in individuals receiving domiciliary care

illustrasjonsbilde eldre damerAnne-Sofie Helvik og medforfattere har publisert en ny artikkel i BMC Geriatrics som har sett på følgende: 

“There have been few studies of how personal and instrumental activities of daily living (P-ADL and I-ADL) develop over time in older people receiving domiciliary care. This study aimed at assessing variables associated with the development of P-ADL and I-ADL functioning over a 36-month follow-up period, with a particular focus on cognitive functioning”

Artikkelen konkluderer med følgende:

“P-ADL and I-ADL functioning in older people worsened over time. The worsening was associated with lower MMSE sum-score, diagnosed MCI and dementia, poorer medical health, neuropsychiatric symptoms, use of psychotropic medication and being transferred to nursing home care. Clinicians should pay close attention to the assessment and treatment of these factors to help older people maintain their level of functioning for as long as possible”

Gå til pdf: "A 36-month follow-up of decline in activities of daily living in individuals receiving domiciliary care"

Kronikk; «Foreldres innrømmelse av skyld frigjør»

portrettbilde John-Tore EidJohn Tore Eid, ph.d.-stipendiat ved AFE Trondheim, har skrevet en kronikk i Vårt Land om temaet skyld og skam hos rusmisbrukere og hvordan man ved å knytte disse følelsene til menneskets viktigste relasjoner ifra starten på livet, kan åpne uante muligheter for helning

Kronikk; «Foreldres innrømmelse av skyld frigjør»

portrettbilde John-Tore EidJohn Tore Eid, ph.d.-stipendiat ved AFE Trondheim, har skrevet en kronikk i Vårt Land om temaet skyld og skam hos rusmisbrukere og hvordan man ved å knytte disse følelsene til menneskets viktigste relasjoner ifra starten på livet, kan åpne uante muligheter for helning

Kronikken ble publisert 20.04.15 og er tilgjengelig fra denne lenken til Vårt Land/Verdidebatt

eller via medisinbloggen

Linn Getz foreleser ved McMaster University, Toronto

portrettbilde Linn Getz

Linn Getz, professor ved AFE Trondheim, har nylig gjestet McMaster University i Ontario, Toronto, Canada etter å ha blitt invitert til å holde “The 16th annual Carl Moore Lectureship“ .

7. og 8.mai 2015 holdt hun både plenumsforelesning og to seminarer med følgende titlene;

“’On crisis, hubris and the future of medicalization’. Or: You ain’t seen nothing yet.”  

“Multimorbidity as a scientific, clinical and organizational challenge”

“But I come with stories. Narrative medicine as a bridge between science and the humanities”

 

Linn Getz foreleser ved McMaster University, Toronto

portrettbilde Linn Getz

Linn Getz, professor ved AFE Trondheim, har nylig gjestet McMaster University i Ontario, Toronto, Canada etter å ha blitt invitert til å holde “The 16th annual Carl Moore Lectureship“ .

7. og 8.mai 2015 holdt hun både plenumsforelesning og to seminarer med følgende titlene;

“’On crisis, hubris and the future of medicalization’. Or: You ain’t seen nothing yet.”  

“Multimorbidity as a scientific, clinical and organizational challenge”

“But I come with stories. Narrative medicine as a bridge between science and the humanities”

 

«Allmennlegene drukner i retningslinjer»

Allmennleger styres av 5000 sider med retningslinjer. Ny studie tyder på at det er retningslinjene – og ikke legene – det er noe galt med.
Les blogginnlegg

Les forskningsartikkel

Bjarne Austad forsker på retningslinjer i allmennpraksis, og særlig implementering av disse, og har nylig publisert en artikkel om tema, med tittelen: «General Practitioners’ experiences with multiple clinical guidelines: a qualitative study from Norway», er publisert i siste nummer av Quality in Primary Care.

«Allmennlegene drukner i retningslinjer»

Allmennleger styres av 5000 sider med retningslinjer. Ny studie tyder på at det er retningslinjene – og ikke legene – det er noe galt med.
Les blogginnlegg

Les forskningsartikkel

Bjarne Austad forsker på retningslinjer i allmennpraksis, og særlig implementering av disse, og har nylig publisert en artikkel om tema, med tittelen: «General Practitioners’ experiences with multiple clinical guidelines: a qualitative study from Norway», er publisert i siste nummer av Quality in Primary Care.

– Retningslinjer lages med gode hensikter, basert på forskning. Men i Norge har vi sett at veldig mange allmennleger ikke følger disse retningslinjene, dette gjelder også i andre land, sier Bjarne Austad, spesialist i allmennmedisin og stipendiat Institutt for samfunnsmedisin, ved NTNU i Trondheim.

Artikkelen har også vært omtalt i Dagens medisin 17.10.2014

Tredje utgave av boken «Hvordan krenkede barn blir syke voksne»

Anna Luise Kirkengens bok «Hvordan krenkende barn blir syke voksne» kommer nå i tredje utgave. Den første utgaven ble utgitt i 2005, den andre i 2009. Tredje utgave er gjennomgående revidert for å gi plass til nye forskningsresultater, nye historier og den nyeste kunnskapen om virkningen av giftig barndomsstress på kroppens fysiologi og celler.

 

Tredje utgave av boken «Hvordan krenkede barn blir syke voksne»

Anna Luise Kirkengens bok «Hvordan krenkende barn blir syke voksne» kommer nå i tredje utgave. Den første utgaven ble utgitt i 2005, den andre i 2009. Tredje utgave er gjennomgående revidert for å gi plass til nye forskningsresultater, nye historier og den nyeste kunnskapen om virkningen av giftig barndomsstress på kroppens fysiologi og celler.

 

Boken handler kort fortalt om helsefølger av vond og vanskelig erfaring i tidlige år. Forfatterne spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som er blitt syke av krenkelser. Boken retter seg mot studenter og praktikere innenfor helsefag, medisin og psykologi. Forfatterne håper dessuten at personer som selv er blitt krenket, kan ha nytte av boken på to måter: til selv å forstå sammenhenger i eget liv, og til å hjelpe sine behandlere til å forstå hvilke følger erfaringene har fått. I denne utgaven har Kirkengen fått med seg Ane Brandtzæg Næss medisinstudent ved Universitetet i Oslo som medforfatter. Hun har bidratt med å gjennomgå ny forskning og oppdatering av teksten (blant annet om telomerer).

http://www.universitetsforlaget.no/nettbutikk/hvordan-krenkede-barn-blir-syke-voksne-uf.html

Barn, rus og lidelse i et generasjonsperspektiv

Anna Luise Kirkengen, allmennlege og professor i allmennmedisin ved AFE Trondheim, har bidratt med et blogginnlegg på nettsidene til BarnsBeste; et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

«Mange, både forskere, profesjonelle og andre personer har påpekt at det kan oppstå store problemer for barn når noen av deres nære voksne ruser seg. Det er nå hevet over tvil at barn som lever sammen med voksne som jevnlig ruser seg, utsettes for traumatisk erfaring som er potensielt skadelig for alle aspekter av deres fremtidige helse inkludert tannhelsen. De dokumenterte sammenhenger mellom traumer, rus og sykdom overskrider generasjonsskillet i både sosiologisk og biologisk forstand.

Barn, rus og lidelse i et generasjonsperspektiv

Anna Luise Kirkengen, allmennlege og professor i allmennmedisin ved AFE Trondheim, har bidratt med et blogginnlegg på nettsidene til BarnsBeste; et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende.

«Mange, både forskere, profesjonelle og andre personer har påpekt at det kan oppstå store problemer for barn når noen av deres nære voksne ruser seg. Det er nå hevet over tvil at barn som lever sammen med voksne som jevnlig ruser seg, utsettes for traumatisk erfaring som er potensielt skadelig for alle aspekter av deres fremtidige helse inkludert tannhelsen. De dokumenterte sammenhenger mellom traumer, rus og sykdom overskrider generasjonsskillet i både sosiologisk og biologisk forstand.

Barn som traumatiseres og ikke får hjelp, blir med stor sannsynlighet voksne som søker en form for bedøvelse av en tidlig, men varig smerte i rusen. Deres barn blir traumatisert av å måtte leve med voksne som er uforutsigbare og i perioder uansvarlige med den følge at barnas behov for omsorg, forutsigbarhet og trygghet ikke blir ivaretatt. Slike erfaringer, særlig hvis de nærmest blir ”hverdags” eller ”det normale”, skader barna. Disse skadene medfører med stor sannsynlighet både sykelighet og rusmiddelbruk. En vond spiral fortsetter. Et destruktivt mønster gjentar seg»  

Ingunn Pernille Mundal disputerte 19.12.14 for graden ph.d. i klinisk medisin

bilde Ingunn Pernille MundalAvhandlingens tittel var 'Spatiotemporal aspects of pain in the general population; factors associated with the presence, development and distribution. Results from the HUNT2 and HUNT3 studies.'

Ingunn Pernille Mundal disputerte 19.12.14 for graden ph.d. i klinisk medisin

bilde Ingunn Pernille MundalAvhandlingens tittel var 'Spatiotemporal aspects of pain in the general population; factors associated with the presence, development and distribution. Results from the HUNT2 and HUNT3 studies.'

Vi gratulerer!

The quantified selv: closing the gap between general knowledge and particular case?

illustrasjonsbildeThe article elucidates how the status that professionals ascribe to the body has vital implications for what they regard as relevant and how they interpret  the information they have collected. On this ground, we challenge both the prevailing and tacitly accepted separation between the physical body and human experience and the view of knowledge underpinning EBM ('evidence based' medicine) and PM ('personalized' medicine). The growing molecularization of the body veils decisive sources of human illness

The quantified selv: closing the gap between general knowledge and particular case?

illustrasjonsbildeThe article elucidates how the status that professionals ascribe to the body has vital implications for what they regard as relevant and how they interpret  the information they have collected. On this ground, we challenge both the prevailing and tacitly accepted separation between the physical body and human experience and the view of knowledge underpinning EBM ('evidence based' medicine) and PM ('personalized' medicine). The growing molecularization of the body veils decisive sources of human illness


Getting personal: can systems medicine integrate scientific and humanistic conceptions of the patient?

illustrasjonsbilde pcSystems biologists are currently unable to conceptualize living wholes, and seem unable to account for meaning, value and symbolic interaction, which are central concepts in humanistic medicine, as constraints on human health. Accordingly, systems medicine as currently envisioned cannot be said to be integrative, holistic, personalized or patient-centered in a humanistic medical sense.

Getting personal: can systems medicine integrate scientific and humanistic conceptions of the patient?

illustrasjonsbilde pcSystems biologists are currently unable to conceptualize living wholes, and seem unable to account for meaning, value and symbolic interaction, which are central concepts in humanistic medicine, as constraints on human health. Accordingly, systems medicine as currently envisioned cannot be said to be integrative, holistic, personalized or patient-centered in a humanistic medical sense.


Smoking during pregnancy: Childbirth and Health Study in Primary Care in Iceland

illustrasjonsbilde sigarettThe majority of Icelandic women who smoke stop when they become pregnant, and the prevalence of smoking during pregnancy in Iceland is still about 5 %. Our results indicate stronger nicotine dependence in women who do not stop smoking during pregnancy. Awareness of this can help general practitioners and others providing antenatal care to approach these women with more insight and empathy, whic might theoretically help them to quit.

Smoking during pregnancy: Childbirth and Health Study in Primary Care in Iceland

illustrasjonsbilde sigarettThe majority of Icelandic women who smoke stop when they become pregnant, and the prevalence of smoking during pregnancy in Iceland is still about 5 %. Our results indicate stronger nicotine dependence in women who do not stop smoking during pregnancy. Awareness of this can help general practitioners and others providing antenatal care to approach these women with more insight and empathy, whic might theoretically help them to quit.


Co- and multi-morbidity patterns in an unselected Norwegian population: cross-sectional analysis based on the HUNT Studyand theoretical reflections concerning medical models.

illustrasjonsbildeMultimorbidity appears to be prevalent in both genders and across age-groups. The disease clusters typically transcend biomedicine's traditional demarcations between mental and somatic diseases and between diagnostic categories within each of these domains.

A new theoretical approach to disease devlopment and recovery is warranted.

Co- and multi-morbidity patterns in an unselected Norwegian population: cross-sectional analysis based on the HUNT Studyand theoretical reflections concerning medical models.

illustrasjonsbildeMultimorbidity appears to be prevalent in both genders and across age-groups. The disease clusters typically transcend biomedicine's traditional demarcations between mental and somatic diseases and between diagnostic categories within each of these domains.

A new theoretical approach to disease devlopment and recovery is warranted.


Drug use during early pregnancy: Cross-sectional analysis from the Childbirth and Health Study in Primary Care in Iceland

illustrasjonsbilde gravid kvinneOur results indicate that lack of a support network, stressful life events, and lower status in society may predispose women to more drug use. GPs and midwives responsible for maternity care could take this into account when evaluating risk and gain for women and foetuses in the primary care setting.

Drug use during early pregnancy: Cross-sectional analysis from the Childbirth and Health Study in Primary Care in Iceland

illustrasjonsbilde gravid kvinneOur results indicate that lack of a support network, stressful life events, and lower status in society may predispose women to more drug use. GPs and midwives responsible for maternity care could take this into account when evaluating risk and gain for women and foetuses in the primary care setting.


A 52 month follow-up of functional decline in nursing home residents - degree of dementia contributes

illustrasjonsbilde eldre kvinneThe aim has been to study variables assosiated with the development of personal activities of daily living (P-ADL) over a 52 month follow up period, with a particular focus on the degree of dementia.

A 52 month follow-up of functional decline in nursing home residents - degree of dementia contributes

illustrasjonsbilde eldre kvinneThe aim has been to study variables assosiated with the development of personal activities of daily living (P-ADL) over a 52 month follow up period, with a particular focus on the degree of dementia.


Fysisk og psykisk helse henger nært sammen: kropp og sjel er ett

illustrasjonsbildeI vår vitenskapskultur har vi vært vant til å skille mellom kropp og sjel, og derfor er medisinen delt i to; somatikk og psykiatri. Nyere forskning viser at et slikt skille er utdatert, sier ph.d stipendiat Henrik Vogt ved AFE Trondheim i et intervju.

Fysisk og psykisk helse henger nært sammen: kropp og sjel er ett

illustrasjonsbildeI vår vitenskapskultur har vi vært vant til å skille mellom kropp og sjel, og derfor er medisinen delt i to; somatikk og psykiatri. Nyere forskning viser at et slikt skille er utdatert, sier ph.d stipendiat Henrik Vogt ved AFE Trondheim i et intervju.

Les artikkel


Overweight, obesity and related conditions: a cross-sectional study of adult inpatients at a Norwegian Hospital.

The substantial prevalence of overweight and obese patients may pose a threat to future hospital services. To further address the burden of overweight and obesity in hospitals, we need more knowledge about consequences of length of stay, use of resources and overall cost.

Overweight, obesity and related conditions: a cross-sectional study of adult inpatients at a Norwegian Hospital.

The substantial prevalence of overweight and obese patients may pose a threat to future hospital services. To further address the burden of overweight and obesity in hospitals, we need more knowledge about consequences of length of stay, use of resources and overall cost.

primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront

illustrasjonsbilder folk sett ovenfra photo: ISTOCKKronikken er et felles produkt fra deltakerne på den nyopprettede Nasjonale forskerskolen i allmennmedisin (NAFALM)

primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront

illustrasjonsbilder folk sett ovenfra photo: ISTOCKKronikken er et felles produkt fra deltakerne på den nyopprettede Nasjonale forskerskolen i allmennmedisin (NAFALM)

Nursing Home Admission during the First Year after Hospitalization – The Contribution of Cognitive Impairment

illustrasjonsbilde omsorgImpaired cognitive and physical functioning increased the risk for nursing home admission within one year after hospitalization.

Nursing Home Admission during the First Year after Hospitalization – The Contribution of Cognitive Impairment

illustrasjonsbilde omsorgImpaired cognitive and physical functioning increased the risk for nursing home admission within one year after hospitalization.

Les hele artikkelen

Naivt om den digitale pasienten

illustrasjonsbilde pc stetoskop Istock"Det er på grensen til uforsvarlig å love at selvovervåking fra pasientenes side skal gjøre helsevesenet bærekraftig"
- skriver Ph.d stipendiat Henrik Vogt og medforfattere. Vogt sitt ph.d prosjekt omhandler 'Systembiologi for allmennmedisin'

kronikk i Aftenposten

Naivt om den digitale pasienten

illustrasjonsbilde pc stetoskop Istock"Det er på grensen til uforsvarlig å love at selvovervåking fra pasientenes side skal gjøre helsevesenet bærekraftig"
- skriver Ph.d stipendiat Henrik Vogt og medforfattere. Vogt sitt ph.d prosjekt omhandler 'Systembiologi for allmennmedisin'

Kunnskapshull om elektrosjokk

bilde elektrosjokkMed forbedret behandlingsteknikk og bedøvelsesmetoder økte bruken av elektrosjokk kraftig på 2000-tallet. Men vi vet lite om effekten og bivirkningene, skriver lege og stipendiat ved AFE Trondheim i en kronikk i Aftenposten 19.11.13

Kunnskapshull om elektrosjokk

bilde elektrosjokkMed forbedret behandlingsteknikk og bedøvelsesmetoder økte bruken av elektrosjokk kraftig på 2000-tallet. Men vi vet lite om effekten og bivirkningene, skriver lege og stipendiat ved AFE Trondheim i en kronikk i Aftenposten 19.11.13

Mon, 17 Aug 2015 11:46:54 +0200

Irene Hetlevik vinner Nidarosprisen

Irene Hetlevik (Foto: Geir Mogen/NTNU)Nidarosprisen deles ut til en allmennmedisiner som har gjort en fremragende innsats for utviklingen av faget, særlig når det gjelder utdanning, informasjon og fagutvikling innen allmennmedisinen.

Prisen ble overrakt sist torsdag på Nidaroskongressen.

 

Irene Hetlevik vinner Nidarosprisen

Irene Hetlevik (Foto: Geir Mogen/NTNU)Nidarosprisen deles ut til en allmennmedisiner som har gjort en fremragende innsats for utviklingen av faget, særlig når det gjelder utdanning, informasjon og fagutvikling innen allmennmedisinen.

Prisen ble overrakt sist torsdag på Nidaroskongressen.

 

Nidarosprisen er hemmelig inntil det blir annonsert hvem som får den. Fastlege Mona Størseth ved Mathesongården legesenter ledet sesjonen, og hedret Irene Hetlevik blant annet med disse ord:
"Selvstendighet og målbevissthet har alltid kjennetegnet henne. Hun er og har  i mange år vært pådriver  for utvikling av allmennmedisinske   forskningsenheter. Hun er mangeårig medlem av forskningsutvalg i Norge og i utlandet, og hun er initiativtaket til nordisk nettverksetablering innenfor tema Medisinsk risiko."

Prisen består av et bilde av årets Nidaroskunstner Mari Follinglo, blomster og kr 15 000
Prisvinnerforedraget hadde tittel: Kunnskap på allmennmedisinens egne premisser.

Irene Hetlevik er professor i allmennmedisin ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Institutt for samfunnsmedisin ved NTNU.
Hun er tidligere tildelt Løvetannpris og Nordisk forskningspris.

mottakelse av NIdarosprisen Irene Hetlevik (foto:Pål KRistiensen)

Irene Hetlevik tar imot Nidarosprisen av lege Mona Størseth. (foto:Pål Kristensen)

 


What do GPs actually know about their patients as persons?

samtale lege (foto Istock)We document limitations to healthcare professionals' eliciting of knowledge about their patients as persons. A long term doctor-patient relationship seems to enable GPs to identify and articulate their patients' personal characteristics. It does not ensure that the GPs will accumulate knowledge regarding those biographical facts or experiences that, particulary during transitiosn to other caretakers, might prove salient to their patients' health and treatment

What do GPs actually know about their patients as persons?

samtale lege (foto Istock)We document limitations to healthcare professionals' eliciting of knowledge about their patients as persons. A long term doctor-patient relationship seems to enable GPs to identify and articulate their patients' personal characteristics. It does not ensure that the GPs will accumulate knowledge regarding those biographical facts or experiences that, particulary during transitiosn to other caretakers, might prove salient to their patients' health and treatment


Knowing patients as persons: senior and junior general practitioners explore a professional resource

Both GP groups expressed concernover the lack of emphasis on person-oriented knowledge in the health care system and pointed out factors which interfere with the documentation and sharing of such knowledge.

Knowing patients as persons: senior and junior general practitioners explore a professional resource

Both GP groups expressed concernover the lack of emphasis on person-oriented knowledge in the health care system and pointed out factors which interfere with the documentation and sharing of such knowledge.

Senior GPs attributed more importance to person-related knowlegde than did junior GPs while displaying considerably more verbal authority and professional independence.

Lenke til artikkel


Standardization meets stories: Contrasting perspectives on the needs of frail individuals at a rehabilitation unit

Bente Prytz Mjølstad og medforfattere har i en kvalitativ studie dokumentert at 'the institutional voice of medicine consistently tends to override the voice of the patient's lifeworld. Thus, despite the institution's best intentions, their efforts to provide appropriate rehabilitation seem to have been jeopardized to some extent.'

Standardization meets stories: Contrasting perspectives on the needs of frail individuals at a rehabilitation unit

Bente Prytz Mjølstad og medforfattere har i en kvalitativ studie dokumentert at 'the institutional voice of medicine consistently tends to override the voice of the patient's lifeworld. Thus, despite the institution's best intentions, their efforts to provide appropriate rehabilitation seem to have been jeopardized to some extent.'

Lenke til artikkel


Når diagnoser gjør blind

illustrasjonsbildeAnna Luise Kirkengen og Eline Thornquist skriver følgende i Tidsskrift for Den norske legeforening: Diagnoser har utilsiktede virkninger. I to norske overgrepssaker ser det ut til at ofrenes diagnoser har fungert som blikkavledere - overgrep og mishandling kan ha blitt oversett fordi man antok at det var sykdom barna led av.

Når diagnoser gjør blind

illustrasjonsbildeAnna Luise Kirkengen og Eline Thornquist skriver følgende i Tidsskrift for Den norske legeforening: Diagnoser har utilsiktede virkninger. I to norske overgrepssaker ser det ut til at ofrenes diagnoser har fungert som blikkavledere - overgrep og mishandling kan ha blitt oversett fordi man antok at det var sykdom barna led av.


Hjertemedisin på bristepunktet

Ph.d.-stipendiat ved AFE, Trondheim Henrik Vogt, har sammen med tidligere leder av Norsk forening for allmennmedisin Gisle Roksund skrevet vedlagte kronikk i Aftenposten.

De spør:  "Hva er det egentlig leger, og særlig spesialister som anbefaler behandling av lett forhøyet blodtrykk, driver med?"

Hjertemedisin på bristepunktet

Ph.d.-stipendiat ved AFE, Trondheim Henrik Vogt, har sammen med tidligere leder av Norsk forening for allmennmedisin Gisle Roksund skrevet vedlagte kronikk i Aftenposten.

De spør:  "Hva er det egentlig leger, og særlig spesialister som anbefaler behandling av lett forhøyet blodtrykk, driver med?"

De skriver: "Overdiagnostisering og overbehandling er et hett tema i medisinen. I september møtes leger fra hele verden til en stor konferanse om samme tema i Dartmouth, USA. Det er noe nytt. Politikere og helsemyndigheter er også i ferd med å få øynene opp for fenomenet. Et talende eksempel: Når det gjelder lett forhøyet blodtrykk, har legene, og spesielt blodtrykkspesialister, de siste tiårene i økende grad behandlet tilstanden med medikamenter. Vi har nå fått et forklaringsproblem"


Barn i blindsonen

illustrasjonsbildePh.d.-stipendiat Bente Prytz Mjølstad ved AFE Trondheim har skrevet kommentarartikkel i Tidsskriftet for den Norske Legeforeiing om barn som pårørende til syke foreldre.

Barn i blindsonen

illustrasjonsbildePh.d.-stipendiat Bente Prytz Mjølstad ved AFE Trondheim har skrevet kommentarartikkel i Tidsskriftet for den Norske Legeforeiing om barn som pårørende til syke foreldre.

Det er også gledelig at Norsk elektronisk legehåndbok nylig er oppdatert med kapitlet 'Barn som pårørende' i samarbeid med det nasjonale kompetansenettverket BarnsBeste


A smartphone-based intervention with diaries and therapist-feedback to reduce catastrophizing and increase functioning in women with chronic widespread pain: Randomized controlled trial

The aim of this trial was to study the efficacy of a 4-week smartphone intervention among 140 women with chronic widespread pain.

A smartphone-based intervention with diaries and therapist-feedback to reduce catastrophizing and increase functioning in women with chronic widespread pain: Randomized controlled trial

The aim of this trial was to study the efficacy of a 4-week smartphone intervention among 140 women with chronic widespread pain.

Les artikkel

Bro over to kulturer

bilde artikkel bro kulturerÅ stå ensidig plantet i én av vitenskapens to kulturer er ikke lenger god akademisk dannelse. 

Bro over to kulturer

bilde artikkel bro kulturerÅ stå ensidig plantet i én av vitenskapens to kulturer er ikke lenger god akademisk dannelse. 

Les artikkel i Aftenposten Innsikt

Contextual and time dependent pain in fibromyalgia: An explorative study

pain neckMean pain was perceived significantly lower at home than in a doctor context the same day. However, pain was much more stable when measured in two similar contexts 14 years apart.

Contextual and time dependent pain in fibromyalgia: An explorative study

pain neckMean pain was perceived significantly lower at home than in a doctor context the same day. However, pain was much more stable when measured in two similar contexts 14 years apart.

Last ned artikkel

Lifetime experiences, the brain and personalized medicine: An integrative perspective

From a public health perspective, we conclude that hi-tech personalized medicine based on detailed bio-molecular mapping, monitoring and tailored drug interventions holds promise only as part of a wider, socio-culturally informed approach to the person.

Lifetime experiences, the brain and personalized medicine: An integrative perspective

From a public health perspective, we conclude that hi-tech personalized medicine based on detailed bio-molecular mapping, monitoring and tailored drug interventions holds promise only as part of a wider, socio-culturally informed approach to the person.

The medically unexplained revisited

Our main errand has been to emphasize how the medical method, criteria, observations and requirements of evidence together with a disproportional focus on medical diagnostic naming represents a possible barrier to an understanding of such symptoms.
 

The medically unexplained revisited

Our main errand has been to emphasize how the medical method, criteria, observations and requirements of evidence together with a disproportional focus on medical diagnostic naming represents a possible barrier to an understanding of such symptoms.
 

En aktuell norsk tragedie

Det er et forlkehelseproblem når sentrale premissleverandører for barneomsorg overser ny biologikunnskap, skriver legene Charlotte Lunde og Henrik Vogt. Vogt er ph.d student ved Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU.

Les innlegg i VG "En aktuell norsk tragedie"

En aktuell norsk tragedie

Det er et forlkehelseproblem når sentrale premissleverandører for barneomsorg overser ny biologikunnskap, skriver legene Charlotte Lunde og Henrik Vogt. Vogt er ph.d student ved Allmennmedisinsk forskningsenhet ved NTNU.

Les innlegg i VG "En aktuell norsk tragedie"

Kontakt: Henrik Vogt
 

epigenetikk

Orkidébarna: Ekstreme muligheter

Barn som bærer i seg kimen til katastrofe, kan også utvikle seg i uvanlig positiv retning. Forskerne kaller dem orkidebarn.
Les mer om orkidébarn i artikkelen fra Aftenposten på Henrik Vogts side.
 

Orkidébarna: Ekstreme muligheter

Barn som bærer i seg kimen til katastrofe, kan også utvikle seg i uvanlig positiv retning. Forskerne kaller dem orkidebarn.
Les mer om orkidébarn i artikkelen fra Aftenposten på Henrik Vogts side.
 

Kontakt: Henrik Vogt

The lived body as a medical topic: an argument for an ethically informed epistemology

from the authors:
We have emphasized the importance of recognizing that human beings live in a world of meaning and that this is not an additional matter - a 'human' appendage to the 'real' clinical practice and research work, but the very basis of both.

The lived body as a medical topic: an argument for an ethically informed epistemology

from the authors:
We have emphasized the importance of recognizing that human beings live in a world of meaning and that this is not an additional matter - a 'human' appendage to the 'real' clinical practice and research work, but the very basis of both.

Felles høringsuttalelse om fastlegeforskrift fra de Allmennmedisinske forskningsenheter i Bergen, Trondheim, Oslo. og Tromsø

illustrasjonsbilde De Allmennmedisinske forskningsenheter i Bergen, Trondheim, Oslo og Tromsø  har laget felles høringsuttalelse om fastlegeforskriften.

Høringsuttalelsen kan lastes ned som pdf fil.

Felles høringsuttalelse om fastlegeforskrift fra de Allmennmedisinske forskningsenheter i Bergen, Trondheim, Oslo. og Tromsø

illustrasjonsbilde De Allmennmedisinske forskningsenheter i Bergen, Trondheim, Oslo og Tromsø  har laget felles høringsuttalelse om fastlegeforskriften.

Høringsuttalelsen kan lastes ned som pdf fil.


Tilbake til nettside AFE Trondheim

 

Helbredende nytenking

bokomslagMedlemmer av AFE Tenketanken har skrevet to bokkapitler i en ny bok som belyser sykdom og helse på en helhetlig vis. I "Kan krigen mot mikrobane vinnast?" diskuterer overlege og professor Elling Ulvestad hvordan vi skal forholde oss til mikrober som gjør oss syke. Flere medlemmer ved Tenketanken med Anna Luise Kirkengen som leder byr på et nytt syn på sammenhengen mellom psyke og kropp i kapittelet "Helbredende nytenking".

Helbredende nytenking

bokomslagMedlemmer av AFE Tenketanken har skrevet to bokkapitler i en ny bok som belyser sykdom og helse på en helhetlig vis. I "Kan krigen mot mikrobane vinnast?" diskuterer overlege og professor Elling Ulvestad hvordan vi skal forholde oss til mikrober som gjør oss syke. Flere medlemmer ved Tenketanken med Anna Luise Kirkengen som leder byr på et nytt syn på sammenhengen mellom psyke og kropp i kapittelet "Helbredende nytenking".


Om boken: "Boken vil vise at de forandringer som kreves for å kunne skape en livsfrisk sivilisasjon ikke er så fjern og urealistisk som det kan synes - fordi vi er flere som ikke bare ønsker en radikal kursforandring, men som arbeider aktivt for at den skal bli virkelighet. Bidragsyterne i denen boken arbeider med forskjellige sider av forandringsprosessen. De representerer med andre ord, på ulike måter, det paradigmeskifte verden trenger." (fra bokomslaget)

Vidar-Rune Synnevåg og Rolf Erik Solheim (red)
Framtidsfrø – spirer for en bedre verden
2011, Abrakadabra forlag

 

Ny artikkel bekrefter at allmennleger ikke skal vektlegge bruk av BMI (body mass index) som risikofaktor

Les vitenskapelig artikkel Les mer om Halfdan Petursson

Ny artikkel bekrefter at allmennleger ikke skal vektlegge bruk av BMI (body mass index) som risikofaktor

"Når barn lider overlast ...."

Anna Luise Kirkengen ble invitert til å holde Gordon Johnsens minneforelesning fordi hun har vært en pioner, sa direktør Ole Johan Sandvand da han ønsket hovedpersonen og en fullsatt festsal velkommen til årets minneforelesning.

"Når barn lider overlast ....", det vil si når barn opplever misbruk, mishandling eller vanskjøtsel, når barn blir krenket eller når barns grunnleggende trygghet i livet blir forstyrret av vonde og vanskelige erfaringer, påvirker og preger dette deres utvikling på avgjørende måter. Forskerne på et nytt og omfattende kunnskapsfelt kalt psyko-nevro-endokrino-immunologi fremlegger nå, i samarbeid med forskere i nevroradiologi, genetikk og epigenetikk, stadig mer solig dokumentasjon for at det å erfare kronisk overlast generelt, og spesielt tidlig i livet, affiserer de helt sentrale, vitalitetsbevarende systemer i menneskekroppen.

"Når barn lider overlast ...."

– Anna Luise Kirkengen ble invitert til å holde Gordon Johnsens minneforelesning

Anna Luise Kirkengen ble invitert til å holde Gordon Johnsens minneforelesning fordi hun har vært en pioner, sa direktør Ole Johan Sandvand da han ønsket hovedpersonen og en fullsatt festsal velkommen til årets minneforelesning.

"Når barn lider overlast ....", det vil si når barn opplever misbruk, mishandling eller vanskjøtsel, når barn blir krenket eller når barns grunnleggende trygghet i livet blir forstyrret av vonde og vanskelige erfaringer, påvirker og preger dette deres utvikling på avgjørende måter. Forskerne på et nytt og omfattende kunnskapsfelt kalt psyko-nevro-endokrino-immunologi fremlegger nå, i samarbeid med forskere i nevroradiologi, genetikk og epigenetikk, stadig mer solig dokumentasjon for at det å erfare kronisk overlast generelt, og spesielt tidlig i livet, affiserer de helt sentrale, vitalitetsbevarende systemer i menneskekroppen.


Hormon-, immun- og sentralnervesystemet blir som følge av kronisk overlast forstyrret i sine funksjoner. Det kan føre til et helt spekter av alvorlige sykdommer og til økt risiko for tap av funksjon og leveår. Denne nye kunnskapen tilsier at enhver krenkelse av den menneskelige integritet kan medfører fare for liv og helse. Av det følger at det tradisjonelle skille mellom det mentale, psykiske eller emosjonelle på den ene -- og det kroppslige, materielle på den andre siden, ikke kan opprettholdes. Denne erkjennelsen krever en grunnleggende teoretisk nyorientering i biomedisinen.

Les mer om minneforelesningen