Dra på utveksling

Institutt for språk og litteratur

Dra på utveksling

Anna på utveksling i California

Har du lyst å dra på utveksling? Følg stegene under.

Før du drar:

  1. Finn ut hvilket semester du vil dra og hvilke emner du skulle ha tatt her ved NTNU dette semesteret. Les emnebeskrivelsene til disse emnene godt.
  2. Velg hvilket universitet i utlandet du ønsker å utveksle til. Oversikt over NTNUs samarbeidsavtaler.
  3. Gå inn på hjemmesidene til det universitetet i utlandet du vil studere ved og finn emner som har noenlunde samme innhold som de emnene du skal erstatte. NB: Pass på at de emnene du velger faktisk går det semesteret du skal på utveksling! Dersom du ikke finner informasjon om hvilket semester emnene går, send en epost til det aktuelle universitetet.
  4. Se til at de emnene du velger, gir minst like mange studiepoeng som de emnene du skal erstatte. Fordi mange universiteter har emner som gir svært få studiepoeng, må man gjerne ta flere emner for å erstatte et emne fra NTNU.
  5. Fyll ut søknadsskjema for forhåndsgodkjenning.

Mens du er på utveksling:

  1. Dersom du ikke kan ta de emnene du har fått forhåndsgodkjenning for, må du søke om ny forhåndsgodkjenning.
  2. Følg punkt 2. og 3. ovenfor på nytt, men det holder nå å sende alt via epost til Institutt for språk og litteratur (studieveiledning-isl@hf.ntnu.no). Du trenger heller ikke å fylle ut et nytt skjema for forhåndsgodkjenning.
  3. Husk at emnene du har fått forhåndsgodkjenning for, ofte henger sammen. Dersom et av tre emner som til sammen ble godkjent som erstatning, må byttes, må HELE den nye kombinasjonen vurderes på nytt. Tenk derfor på forhåndsgodkjenningen din som en helhet og sjekk alltid hvilke konsekvenser det får når du må bytte ut et emne.
  4. Send ryddige, oversiktlige eposter til Instituttet og inkluder gjerne en oversikt over ALLE emnene du tar, selv de som allerede er godkjente.

Når du kommer hjem:

  1. Søk godkjenning av ekstern utdanning. Skjemaet finner du her. Legg også ved attestert kopi av karakterutskriften din fra det universitetet du har studert ved i utlandet.

Dersom du har fulgt punktene over, vil denne søknaden inneholde de samme emnene som forhåndsgodkjenningen din, og vil bli godkjent uten noe mer om og men.

19 nov 2019