Søknad om ett semesters utsettelse på innlevering av masteroppgaven

Har du behov for et ekstra semester i arbeidet med masteroppgaven, kan du søke om det på denne siden. Søknaden må være faglig begrunnet.

Les gjennom retningslinjer for behandlingen av søknader om forlenget tid i arbeidet med masteroppgaven ved Det humanistiske fakultet før du søker.

Fill out my online form.