Forskning innenfor tysk litteratur og kulturhistorie

Forskningen innenfor litteratur- og kulturvitenskap spenner vidt, fra forskning på litterær resepsjon og utvalgte litterære verk til forskning på industrihistorie og institusjoners normer.  Prosjekter som er under arbeid dreier seg blant annet om:

  • sentrale tyskspråklige forfattere som Bertolt Brecht, Christa Wolf og Ingeborg Bachmann
  • estetisk erfaring, performativitets- og autentisitetsteori
  • internasjonale organisasjoner som normentreprenører for erindringen av andre verdenskrig og Holocaust
  • Østprøyssen som tysk erindringssted
  • kulturkomparativ resepsjonsforskning og erindringsarbeid knyttet til tysk og norsk skjønnlitteratur
  • forholdet mellom rettens og skjønnlitteraturens fortellinger