Tidligere eksamensoppgaver

Å løse gamle eksamensoppgaver er fin trening før eksamen. På sidene nedenfor kan du finne eksempler på noen tidligere eksamensoppgaver ved instituttet.

Engelsk
Emnekode Emnenavn Semester
ENG1000 An Introduction to Sociolinguistics H13 H14
ENG1001 Global engelsk H12 V16
ENG1101 Engelsk språkvitenskap V09 V15
ENG1201 Språkferdighet H15
ENG1302 Litteratur: Drama og lyrikk V09 H09
ENG1303 Litteratur prosa V09 H13
ENG1402 Modern British History and Culture V14 V15
ENG2153 Tilegnelse av første- og andrespråk H10
ENG2155 Teoretiske tilnærminger til engelsk språk V10
ENG2302 Litteratur II: Litteratur og historie H09 V15
ENG2303 Litteratur III: Litteratur og nasjon H12
ENG2452 Storbritannia i Europa: Politikk og styresett H13 H14
ENG2502 Tekst, kultur og kontekst V12
ENG3122 Kognitive og teoretiske aspekter ved språk H12
ENG3314 Spesialiseringsemne i litteratur H12
ENG3423 Spesialiseringsemne H12
ENG3510 Semantikk H12 V14 H14

 

Tysk
Emnekode Emnenavn Semester
TYSK0501 Tysk I (Innføringsemne) V14 H14 V15
TYSK0502 Tysk II (Innføringsemne) H13 H14 H16
TYSK1003 Språkferdighet I H09 V14 H14 V15
TYSK1101 Tysk grammatikk I H09 V14 H14 H16
TYSK1102 Tysk grammatikk II V14 V15 H16
TYSK1305 Språkferdighet II V14 V15 H16
TYSK1401 Tysk litteratur og kultur I H09 H14 H14vedlegg H16 H16vedlegg
TYSK1402 Tysk litteratur og kultur II V14 V15 H16
TYSK2101 Tysk grammatikk III H09 V14 H14 H16 H16vedlegg
TYSK2301 Språkferdighet III H09 H14
TYSK2401 Tyskland og Europa H09 H16
Fransk
Emnekode Emnenavn Semester
FRA0501 Fransk I V10 V12
FRA0502 Fransk II H12 H13 H14
FRA1001 Tekst og metode V12 H13
FRA1100 Innføring i litteratur og kultur H14
FRA1102 Litteraturhistorie og litterær analyse V12 V14
FRA1103 Moderne språk og litteratur V12 V14
FRA1200 Fransk språkferdighet og grammatikk H14 V15
FRA1302 Grammatikk og fonologi V12 V14
FRA1401 Frankrike etter 1945 H13 H14
FRA2302 Språkferdighet V12 H14
FRA2400 Frankrike i Europa H12 H13
FRA3200 Fransk litteratur og samfunn V16 V16vedlegg
Emnekode Emnenavn Semester
NORD1102 Nordisk språk - moderne H13 V14 H14 Uts14 H15
NORD1104 Teori, sjanger og retorikk V13 V14 H15
NORD1106 Nordisk språk - historisk V12 V13 V14 H15
NORD1108 Nordisk litteraturhistorie V11 V12 V13 V14 H14 H15
NORD2100 Nordisk litteratur I H10 H13 H14 H15
NORD2200 Eldre språk H13 H14 H15
NORD2205 Fritt språklig emne H13
NORD2241 Moderne språk I H12 H13 H15
NORD2242 Moderne språk II V13 V14 
NORD2308 Språkstruktur og kommunikasjon V10 V11 V12
NORD2311 Variasjon, struktur og teori V09 V11 V12 V14 V15 H15
NORD2312 Litterære kulturmøter H09 V11 V12
NORD2313 Uttale-undervisning H13 H14 H15
NORD2314 Språklæring, Norsk som andrespråk V14 V15
NORD2315 Tverrspråklige emner, Norsk som andrespråk H13 H14 H15
NORD2316 Norsk som andrespråk, Et sosiolingvistisk perspektiv V14 V15
NORD3100 Generelt MA-emne litterær variant V12 V13 V14
NORD3100 Generelt MA-emne språklig variant V12 V13 V14
Emnekode Emnenavn Semester
ALIT1102 Litteraturen fra 1500-1800 H09 H13 H15
ALIT1103 Litteraturen fra 1800-tallet til i dag H13
ALIT1106 Litteraturen fra 1900 til 2000 H14 V15
LITT2203 Fordypningskurs i allmenn litteratur etter 1800 V12 V12nr2
ALIT2202 Fordypningskurs i allmenn litteratur før 1800 H08 H13 H13uts H15
ALIT3101 Allmenn litteraturteori II H13 H13uts V14 V15 H15
ALIT3302 Felles litterært pensum, eldre del V13 H13 H14 H15

 

Swahili

Emnekode Emnenavn Semester
SWA1101 Swahili språk I                    H10 V11 H12 H15
SWA1102 Swahili historie, sivilisasjon og kultur                                 V12 V14 V15
SWA1111 Swahili språk II V12 V14 V15

 

Japansk
Emnekode Emnenavn Semester
JAP0501 Japansk I                                                      H12 H14 H16
JAP0502 Japansk II V12 V15 V16

 

SPRÅK3000
Emnekode Emnenavn Semester
SPRÅK3000 Språkvitenskapens teorier og metoder H10 H11 H12
LITT3000
Emnekode Emnenavn Semester
LITT3000 Litteraturteori og tekstforståelse V13 H13 V14