Tidligere eksamensoppgaver

Å løse gamle eksamensoppgaver er fin trening før eksamen. På sidene nedenfor kan du finne eksempler på noen tidligere eksamensoppgaver ved instituttet.

Engelsk
Emnekode    
ENG1001 Global engelsk  Eksamen ENG1001 V16 Eksamen ENG1001 H17
ENG1004 Samfunn, kultur og språk Eksamen ENG1004  H17
ENG1101 Engelsk språkvitenskap Eksamen ENG1101  V15 Eksamen ENG1101 H16
ENG1201 Språkferdighet  Eksamen ENG1201 H15 Eksamen ENG1201 H17
ENG1302 Drama og lyrikk Eksamen ENG1302V09 Eksamen ENG1302 Drama og lyrikk H09 Eksamen ENG1302 H16 Eksamen ENG1302 H17
ENG1303 Litteratur prosa  Eksamen ENG1303 H13 Eksamen ENG1303 H17
ENG1404 Nytt emne! Eksamen ENG1402 H17
ENG2153 Tilegnelse av første- og andrespråk Eksamen ENG2153  H10 Eksamen ENG2153 H17
ENG2155 Teoretiske tilnærminger til engelsk språk  Eksamen ENG2155 V10 Eksamen ENG2155 H16 Eksamen 2155 H17
ENG2302 Litteratur II: Litteratur og historie  Eksamen ENG2302 V15 Eksamen ENG2302 H17
ENG2303 Litteratur og nasjon Eksamen ENG2303  H12 Eksamen ENG2303 H17
ENG2455 Historie og politikk Eksamen ENG2455  Eksamen ENG2455 H17
ENG2502 Tekst, kultur og kontekst Eksamen ENG2502  V12
ENG3423 Spesialiseringsemne Eksamen ENG3423  H12 Eksamen ENG3423 H17

 

Fransk
Emnekode    
FRA0501 Fransk  I Eksamen FRA0501 V10 Eksamen FRA0501 V12
FRA0502 Fransk II Eksamen Fransk II H12 Eksamen Fransk II H13 Eksamen Fransk II H14
FRA1001 Tekst og metode  Eksamen Tekst og metode V12 Eksamen Tekst og metode H13 Eksamen FRA1001 H17
FRA1100 Innføring i litteratur og kultur Eksamen FRA1100 H14 Eksamen FRA1100 H17
FRA1102 Litteraturhistorie og litterær analyse Eksamen FRA1102 V12 Eksamen FRA1102 V14
FRA1103 Moderne språk og litteratur  Eksamen FRA1103 V12 Eksamen FRA1103 eksempel
FRA1200 Fransk språkferdighet og grammatikk Eksamen FRA1200 H14 Eksamen FRA1200 V15
FRA1302 Grammatikk og fonologi Eksamen FRA1302 V12 Eksamen FRA1302 V14
FRA1401 Frankrike etter 1945 Eksamen FRA1401 H13 Eksamen FRA1401 H14
FRA2305 Språkferdighet Eksamen FRA2305 V12 Eksamen FRA2305 H14 Eksamen FRA2305 H17
FRA2400 Frankrike i Europa Eksamen  FRA2400 H12 Eksamen FRA2400 H13 Eksamen FRA2400 H17
FRA3200 Fransk litteratur og samfunn  Eksamen FRA3200 V16 Eksamen FRA3200 V16.Vedlegg
Emnekode Emnenavn Semester
NORD1102 Nordisk språk - moderne Eksamen NORD1102 H14 NORD1102 Utsatt H14 Eksamen NORD1102 H15 Eksamen NORD1102 H17
NORD1104 Teori, sjanger og retorikk Eksamen NORD1104 V14 Eksamen NORD1104 H15
NORD1106 Nordisk språk - historisk Eksamen NORD1106 V13 Eksamen 1106 V14 Eksamen 1106 H15 Eksamen NORD1106 H17
NORD1108 Nordisk litteraturhistorie Eksamen NORD1108 V13 Eksamen 1108 H14 Eksamen 1108 H15
NORD2100 Nordisk litteratur I Eksamen NORD2100 H13 Eksamen NORD2100 H14 Eksamen NORD2100 H15
NORD2200 Eldre språk Eksamen NORD2200 H13 Eksamen 2200 H14 Eksamen NORD2200 H15
NORD2205 Fritt språklig emne Eksamen NORD2201 H13
NORD2241 Moderne språk I Eksamen NORD2241 H12 Eksamen NORD13 H15
NORD2242 Moderne språk II Eksamen NORD2242 V14 Eksamen NORD2242 H17
NORD2311 Variasjon, struktur og teori Eksamen NORD2311 V14 Eksamen NORD2311 V15 Eksamen NORD2311 H15
NORD2312 Litterære kulturmøter Eksamen NORD2312 V11 Eksamen NORD 2312 V12
NORD2313 Uttale-undervisning Eksamen NORD2313 H13 Eksamen NORD2313 H14 Eksamen NORD2313 H15 Eksamen NORD2313 H17
NORD2315 Tverrspråklige emner, Norsk som andrespråk Eksamen NORD 2315 H13 Eksamen NORD2315 H14 Eksamen NORD2315 H15 Eksamen NORD2315 H17
NORD2316 Norsk som andrespråk, Et sosiolingvistisk perspektiv Eksamen NORD2316 V14 Eksamen NORD2316 V15
NORD3100 Generelt MA-emne litterær variant Eksamen NORD3100 V13 Eksamen NORD3100 V14
Emnekode Emnenavn  
ALIT1101 Litteraturen fra antikken til 1500  Eksamen ALIT1101 H17 ALIT1101 H17 vedlegg 
ALIT1102 Litteraturen fra 1500-1800 Eksamen ALIT1102 H13 Eksamen ALIT1102 H15 Eksamen ALIT1102 H17 ALIT1102 H17 vedlegg
ALIT1103 Litteraturen fra 1800-tallet til i dag Eksamen ALIT1103 H13
ALIT1106 Litteraturen fra 1900 til 2000 Eksamen ALIT1106 H14 Eksamen ALIT1106 V15
LITT2203 Fordypningskurs i allmenn litteratur etter 1800 Eksamen LITT2203 V12 LITT2203 V12 eksamen 2
ALIT2202 Fordypningskurs i allmenn litteratur før 1800 Eksamen ALIT2202 H13 Eksamen ALIT2202 H15 Eksamen ALIT2202 H17
ALIT3101 Allmenn litteraturteori II Eksamen ALIT3101 H13 Eksamen ALIT3101 V14 Eksamen ALIT3101 V15 Eksamen ALIT3101 H15
ALIT3302 Felles litterært pensum, eldre del Eksamen ALIT3302 V13 Eksamen 3302 H13 Eksamen ALIT3302 H14 Eksamen ALIT3302 H15

 

Swahili

Emnekode Emnenavn Semester
SWA1101 Swahili språk I                    Eksamen SWA1101 H10 Eksamen SWA1101 V11 Eksamen SWA1101 H12 Eksamen SWA1101 H15
SWA1102 Swahili historie, sivilisasjon og kultur                                 Eksamen SWA1102 V12 Eksamen SWA1101 V14 Eksamen SWA1102 V15
SWA1111 Swahili språk II Eksamen SWA1111 V12 Eksamen SWA1111 V14 Eksamen SWA1111 V15

 

Japansk
Emnekode Emnenavn Semester
JAP0501 Japansk I                                                      Eksamen JAP0501 H12 Eksamen JAP0501 H14 Eksamen JAP0501 H16
JAP0502 Japansk II Eksamen JAP0502 V12 Eksamen JAP0502 V15 Eksamen JAP0502 V16