Emnegruppe på 60 studiepoeng, swahili

Swahili

Swahili er nasjonalt eller offisielt språk i Tanzania, Kenya og Den Demokratiske Republikken Kongo (Zaire).

Swahili hører med til bantuspråkene (en gruppe på over 200 språk,som giriama, kikuyu,nyamwezi, luganda, kikongo, chibemba, shona, zulu, xhosa, blant flere og videre beslektet medbantoide eller semibantu språk i Vest-Afrikasom fang, ibibio-efik, tiv, blant flere).

Studiet i swahili språk og kultur tar sikte på å formidle kjennskap til swahili som språk, og dets kultur,både historisk og i nåtiden, slik den eksisterer i Øst-Afrika og Sentral- Afrika, samt blant innvandrere fra dette området. Dersom du synes noe av dette eller andre sider av swahilistudiet er interessant, burde du vurdere å studere swahili.

Ved NTNU tilbys emner i swahili på begynnernivå, og det gir en basis i språket. Gjennom NTNUs språklaboratorium og multimedietjenester vil studentene få tilgang til praktiske øvinger som forenkler språklæringen og gjør den mer interessant. Gjennom undervisningen i swahili får studenten anledning til å sette seg inn i andres kultur, miljø og verden. I en globalisert verden kan kulturforståelse bidra til å bygge broer mellom forskjellige kulturer og sivilisasjoner og redusere de negative utviklingene som ofte skiller folk fra hverandre.

I tillegg vil swahili gi studenten kjennskap til et særspråk, lingvistisk typologi og allmenn lingvistikk. Innenfor fagfeltet swahili tilbyr Det humanistiskefakultet en emnegruppepå 60 studiepoeng.

Studiet i swahili kan gi studentene et grunnlag for arbeid i Øst- ogSentral-Afrika innen for eksempel bistandsarbeid eller undervisningsvirksomhet. Videre vil studiet være et viktig grunnlag for arbeid med innvandrere fra ovennevnte områder.Studiet i swahili er en selvstendigdisiplin, som samtidig grenser opp til en rekke andre, både humanistiske og samfunnsvitenskapelige disipliner.

Derfor kan studiet av swahili på den ene siden kombineres med alle språkfag, og på den andre siden med afrikastudier, sosialantropologi, historie og religionsvitenskap.


Opptak til swahiliemner

Alle swahiliemnene ved NTNU er åpne for studenter som allerede har studierett ved NTNU. Du kan for eksempel ta emnene i valgfri del av et bachelorstudium.

Dersom du ikke er NTNU-student og ønsker å studere Swahili, anbefaler vi å søke opptak til Humanistiske fag, emnestudier (årsstudium) via Samordna opptak (søknadsfrist 15. april).


Fakta om støttefag swahili

Studienivå: Lavere grad
Omfang: 60 studiepoeng
Adgangsbegrensning: Nei, åpent for alle som har studierett ved NTNU

Institutt:
Institutt for språk og litteratur
Tlf.: 73 59 64 25
Epost: studieveiledning-isl@hf.ntnu.no

Fakultet:
Det humanistiske fakultet

Emnetilbud i swahili

SWA1101 Swahili språk I
SWA1111 Swahili språk II
SWA1102 Swahili kultur og sivilisasjon