Språklig kommunikasjon

Studenter som snakker sammen

Arbeide med kommunikasjon? Det skal du sannsynligvis – samtaler og tekster er sentrale på de fleste arbeidsplasser. Gjennom emner i språklig kommunikasjon får du kunnskaper du kan ta i bruk i mange sammenhenger: om samtaler og samtaleledelse, forståelse og misforståelser, ytringer og mottakerbevissthet, tekster og sjangre.

Studiet av språklig kommunikasjon handler om å studere og analysere hvordan kommunikasjon faktisk foregår, om forutsetninger for kommunikasjon og konsekvenser av kommunikasjon. Det gir teoretisk forståelse av muntlig og skriftlig kommunikasjon og kunnskap om kommunikasjonsmønstre i samfunnet, med særlig vekt på arbeidslivet samt innsikt i sammenhengene mellom kommunikasjon og kultur og mellom kommunikasjon og læring.

Vi arbeider med materiale hentet fra verden omkring oss, og dette materialet analyserer vi ut fra de sosiale og samfunnsmessige sammenhengene de inngår i.  Du lærer teorier og begreper som hjelper deg å se og forstå slike sammenhenger, og du får praktisk erfaring med forskjellige måter å analysere på.  Arbeidsmåtene du lærer gir deg også blikk for hvordan man kan tilrettelegge kommunikasjon eller løse problemer som har med kommunikasjon å gjøre.