Forskning innenfor spansk

Forskning innenfor spansk

På seksjon for spansk drives det forskning på ulike felt, både innenfor språkvitenskap, spansk fagdidaktikk, spanskspråklig litteratur og latinamerikansk kulturhistorie. Pågående prosjekter omhandler følgende temaer:

  • Semantikk og spanske lettverb (verbos ligeros eller light verbs). Hva er egentlig lettverb, og hvordan kan de læres?
  • Komparative og kontrastive studier mellom spansk og norsk
  • Utvikling av strukturerte sammendrag om samsvarsbøying (for videregående skole og universiteter)
  • Utvikling av læringsstrategier i spansk for norskspråklige
  • Det spanske språket og den spanskspråklige litteraturen i norske forfatterskap
  • Flerspråklig litteratur og leseren
  • Populærmusikk og ungdomskultur i Latin Amerika