Permisjon og deltid

Kan jeg ta en pause i studiene?

Dersom du vil ta en pause fra studiene, kan du søke om permisjon. I utgangspunktet gjelder permisjonen for et studieår, men du kan også søke om permisjon for et semester. For å ikke måtte oppgi årsaken til permisjonen, må du ha fullført mer enn 30 studiepoeng av emnene i studieprogrammet ditt.

Hvordan søker jeg om permisjon?

Kan jeg studere på deltid?

De fleste studier ved NTNU er heltidsstudier, men mange studier kan tilrettelegges som deltidsstudium for en kortere eller lengre periode. Du søker normalt for et semester eller et studieår av gangen.

Fristen for å søke er 1. september i høstsemesteret/hele studieåret og 1.februar for vårsemesteret. Søknaden sendes til Det humanistiske fakultet.

Søknadsskjema finner du her.