Nettbasert språkopplæring - norsk

Nettbasert språkopplæring - norsk

Norsklærere, forskere innenfor norsk som andrespråk og fonetikere ved instituttet har samarbeidet om flere nettressurser innen norskopplæring. Kursene kan både brukes i klasseromsbasert undervisning, for eksempel i voksenopplæring, eller som selvstudium.

andrespråksforskning

Norwegian on the Web-kursene, NoW og NoW 2, er nettbaserte ressurser i norsk på begynnernivå (A1) og mellomnivå (B1). 

LearnNow er utviklet i samarbeid med Kompetanse Norge. LearnNoW er på begynnernivå (A1) og har både polsk og spansk som introduksjonsspråk. 

LearnNoW2 - helsenorsk er norsk tilpasset helsearbeidere på B1-nivå. Det bygger på LearnNoW, men kan også brukes etter andre nybegynnerkurs i norsk.

CALST - The Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor- er en virtuell lærer som hjelper deg med riktig uttale. Man kan velge mellom flere norske dialekter, og øvelsene er basert på studentenes eget morsmål.

Sounds Good - App for utvikling av uttaleferdigheter i norsk.

NoWiN er utviklet i samarbeid med Høyskolen i Narvik.

Futurelearn - LearnNoW tilpasset MOOC. 

Under utvikling: 

LearnNowYouth - et nettbasert kurs om norsk som andrespråk for unge migranter som appellerer til deres interesser og spesifikke språkbehov.