Medlemmer

Medlemmer

 

 

Silje Haugen Warberg Silje Haugen Warberg er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Hun har tidligere arbeidet med sykdomsfremstillinger i perioden omkring århundreskiftet 1900, og ga ut artikkelen «Apostrofere den levende. Den pårørendes vitnemål om autisme i Olaug Nilssens Tung tids tale (2017)» i 2021. Warberg arbeider med et bokprosjekt om pårørendefremstillinger i norsk samtidslitteratur. 

 


Ingvild Hagen Kjørholt Ingvild Hagen Kjørholt er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun har blant annet arbeidet med litteraturens rolle i ulike kollektive praksiser. Kjørholt lanserte remedium som teoretisk-metodisk begrep i artikkelen «Når nasjonens likevekt rystes. En komparativ analyse av kanonlitteraturens rolle etter terrorangrep» i 2019.   

 


Anja Johansen

Anja Johansen er kommunikasjonsrådgiver ved NTNU Universitetsbiblioteket, med spesiell interesse for grafiske romaner om medisin og helse som fagressurs. Hun har bakgrunn fra kunsthistorie og visuell kultur, og er i ferd med å ferdigstille en ph.d.-avhandling om bilder og forestillinger om kroppens indre ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier. Studieåret 2021/22 jobbet hun som universitetslektor i medievitenskap ved NTNU. 

 


Tatjana Kielland SamoilowTatjana Kielland Samoilow er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Hun arbeider med litteratur i krysningsfeltet mellom estetikk og politikk, med barne- og ungdomslitteratur og litteraturdidaktikk som spesialområder. Sammen med Per Esben Myren-Svelstad leder hun Forskningsgruppen for litteratur og samfunn. 

 

 


Wigdis Helen SætherWigdis Helen Sæther er dosent ved NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap, Institutt for psykisk helse. Hun har erfaring med prosjekter i krysningsfeltet kunst og helse både i utdanning og forskning. Et eksempel er samarbeid med Teatret Vårt i Molde og forskere ved Høgskolene i Molde og Volda med prosjektet Helseteater, om hva teateret kan bidra med når det gjelder innsikt i og forståelse for det å leve med en demenssykdom. Sæther arbeider også med videreutdanning og master i psykisk helsearbeid, med ansvar for valgemnet “Kunst og kulturaktiviteter i psykisk helsearbeid” .


Filippa WidahlFilippa Christina Widahl er stipendiat ved ISL, og hun skal i sitt prosjekt undersøke hvordan barn framstilles som pårørende til foreldre med psykisk sykdom i ungdomslitteratur, og hvordan slike framstillinger kan være relevante når man jobber med folkehelse og livsmestring i norskfaget. Filippa har en master fra Institutt for lærerutdanning hvor hun undersøkte ulike framstillinger av norsk Holocaust i barne- og ungdomslitteraturen.

 


Sidsel Boysen Dall Sidsel Boysen Dall er stipendiat ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Hun skal gjennomføre guidede lesegrupper for pårørende hvor de skal lese fiksjon om pårørenderollen, og studere effekten møtene har på deltakerne. Sidsel interesserer seg særlig for litteratur om psykisk sykdom, og skrev sin master om forholdet mellom galskap, sansning og erkjennelse i David Foster Wallaces forfatterskap. Hun er utdannet litteraturhistoriker fra Aarhus Universitet.  

 


Zsofia Domsa. FotoZsofia Domsa er førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Hun har tidligere arbeidet med samtidsdramatikk og kognitive tilnærminger til litteraturen. Domsa forsker på litterære fortellinger om selvmord og de etterlattes sorgprosess med fokus på de kreative og terapeutiske aspektene ved minnearbeid. Hun har doktorgrad i nordisk litteraturvitenskap fra ELTE universitetet i Budapest.