Instituttstyret ved ISL

– Perioden 2017-2021

Ansatte i undervisnings- og forskerstilling

Kaja Borthen

Heidi Borghild Helgå

Kjell Heggvold Ullestad

Silje Margrete Ohren Strand

Vara

Inghild Flaate Høyem

Ivar Berg

Torill Ringsø

Eirik Hvidsten

Teknisk-administrativt ansatt

Silje Nes Skrede

Vara

Gunn Stoum Kyrkjeeide

Eksterne medlemmer

Nina Hoseth. Rektor ved Charlottenlund skole

Jens-Petter Andreassen. Instituttleder ved institutt for kjemisk prosessteknologi

Vara

Mari Nygaard. Nestleder ved ILU  

Studenttillitsvalgte

Sandra Haltbakk

Anthony Xanthopoulos Domansky

Victor Okpe