Instituttstyret ved ISL

Instituttstyret ved ISL

– Perioden 2017-2021

Ansatte i undervisnings- og forskerstilling

Kaja Borthen

Heidi Borghild Helgå

Kjell Heggvold Ullestad

Kristin Klubbo Brodahl

Vara

Inghild Flaate Høyem

Ivar Berg

Sunniva Briså Strætkvern

Teknisk-administrativt ansatt

Silje Nes Skrede

Vara

Gunn Stoum Kyrkjeeide

Eksterne medlemmer

Ellen Oksvold. Avdelingsleder ved Charlottenlund vgs.

Jens-Petter Andreassen. Instituttleder ved institutt for kjemisk prosessteknologi

Vara

Mari Nygaard. Nestleder ved ILU  

Studenttillitsvalgte

Alexander Pedersen

Kristin Eline Marthinsen

Kamilla Båtnes